Skip to main content
فهرست مقالات

آوارهای سازه ای بر سر شازده کوچولو

نویسنده:

(18 صفحه - از 16 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : سازه‌ها، جمله، مارهای بوآ شکار، کتاب، ژرف‌ساخت، هضم، عکس، زبان، جنگل بکر، شش‌ساله

خلاصه ماشینی:

"9)اما دربارۀ«راجع به جنگل بکر»که در واقع،متمم گروه اسمی کتاباست،بر ساخت آن چنین خواهد بود: [کتاب a ]راجع به/درباره s /جنگل بکر[بود a ] (نمودار 9) یعنی جملۀ اصلی،به صورت زیر خواهد بود: وقتی که a [من a ]شش ساله بودم،روزی/یک روز s /یک عکسخوشگل را a ،در کتابی t /یک کتاب s /[کتاب a ]راجع به دربارۀ s /جنگل بکر بود a ،دیدم. در این‌جا نیز هم چون جملۀ قبل،نیازمند که ربط هستیم تا ارتباط بین کتابدر هر دو جمله را باهم معنی‌دار کند؛یعنیخواهیم داشت: وقتی که a [من a ]شش ساله بودم،روزی/یک روز s /یک عکس خوشگل را a ،در کتابی t /یک کتاب s /،که a [کتاب a ]راجع به دربارۀ s /جنگل بکر بود a ،دیدم، 10)در مورد متمم گروه اسمی«کهسرگذشت‌های واقعی نام داشت»،می‌تواناصل جمله را بدین ترتیب در نظر گرفت: «کتابی که«سرگذشت‌های واقعی»نامداشت»و ژرف ساخت آن را چنین نوشت: «کتاب«سرگذشت‌های واقعی»نام داشت»و بر ساخت آن را چنین گفت:کتابی[که d ]به نام t,s [نام داشت d ]«سرگذشت‌هایواقعی»که با تجزیه جمله،به نتایج زیرخواهیم رسید: در این مورد نیز جملۀ اصلی،با آوردن این جملۀ پیرو به این صورت تعریفمی‌شود: وقتی که a [من a ]شش ساله بودم،روزی/یک روز s /یک عکسخوشگل را a ،در کتابی t /یک کتابی s /،[که d ]به نام t,s [نام داشت d ]«سرگذشت‌های واقعی»که a راجع به/دربارۀ s /جنگل بکر بود a ،دیدم. یعنی ژرف ساخت این جمله،به صورت زیر خواهد بود: وقتی که a من شش ساله بودم،روزی/یک روز s /یک عکس خوشگل را a ،در کتابی/یک کتاب s /به نام t,s «سرگذشت‌های واقعی»که a راجع به/دربارۀ/جنگل بکر بود a ،دیدم. راجع به(درباره)جنگل بکر بودن با توجه به اصل جابه‌جایی سازه‌ها در نظریۀ حاکمیت و مرجع‌گزینی،می‌توان چهار جمله به صورت زیر داشت: الف-وقتی که من شش ساله بودم،روزی/یک روز/یک عکس خوشگل رادر کتابی/یک کتاب/به نام سرگذشت‌های واقعی که راجع به/دربارۀ جنگلبکر بود،دیدم. پس می‌توانیم جمله(1)منبع(1)شازده کوچولو را به این صورتبنویسیم: وقتی که من شش ساله بودم،روزی/یک روز/در کتابی/یک کتاب/به نامسرگذشت‌های واقعی که راجع به/دربارۀ/جنگل بکر بود،یک عکسخوشگل را دیدم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.