Skip to main content
فهرست مقالات

فهرست کتاب های کودک و نوجوان منتشر شده مهر ماه 1382

(31 صفحه - از 173 تا 203)

کلید واژه های ماشینی : شابک، کودکان، کتاب، نقاش، سنی، شعر، داستان، تهران، مترجم، شاعر

خلاصه ماشینی:

"-اصفهان: جنگل 64 ص وزیری شمیز2000 ریال چاپ هفتم 10000نسخه‍ جنگل 64 صو وزیری شمیزچاپ دوم 10000نسخه‍ اصفهان جنگل 62 ص وزیریاصفهان جنگل 62 ص وزیریاصفهان جنگل 62 ص وزیریشمیز چاپ دوم 10000 نسخه‍ جنگل 64 ص وزیری شمیزچاپ دوم 1000 نسخه‍ 24 ص رفعی شمیز 3500ریال چاپ پنجم 5000 نسخه‍ کودک‌آموز 32 ص رلیگلاسه 4500 ریال چاپششم 5000 نسخه‍ شابک 9649011145 96ص وزیری شمیز چاپچهارم 10000 نسخه‍ 100ص وزیری شمیز چاپسوم 5000نسخه‍ 64ص وزیری شمیز چاپچهارم 10000 نسخه‍ اصفهان جنگل 64 ص وزیریشمیز چاپ نهم 10000نسخه‍ تهران معرفت زبانآموز 80 ص وزیری شمیزدوره 7000 ریال چاپ نهم5000 نسخه‍ تهران معرفت زبان‌آموز 80 صوزیری شمیز دوره 7000ریال چاپ دوم 50000 نسخه‍ شاعراصفهان چنگل 80 ص وزریشمیز چاپ هفتم 10000نسخه‍ جنگل 80 ص وزیری شمیزچاپ سوم 10000 نسخه‍ جنگل 30 ص رفعی شمیزچاپ چهارم 10000 نسخه‍ اصفهان جنگل 32 ص رقعیشمیز چاپ سوم 10000نسخه‍ آموز 64ص وزری شمیزدوره 5500 ریال چاپ هفتم5000 نسخه چاپ اولنگارش علوم 48 ص جلد اولرحلی شمیز چاپ اول 2000نسخهشابک 9649348344 آموزش پ«وهش و مباحثوابته علوم طبیعیچاپ اول159 پیک علوم پایه پنجم‍ رضا افتخاری ویراستار پکوهایروانی تهران سیب سرخ 70ص وزیری شمیز 5000 رالچاپ اول 5000 نسخهشابک 9647348169 160 دانشمندان جوان‍ نسرین امامی ویراستار حمید رضاششکارسری تهران آدینه 46ص جلد اول رقعی شمیز4500 ریال چاپ اول 3000نسخهشابک 9649112642 چاپ اول‍ (به تصویر صفحه مراجعه شود)این کتاب حاوی آزمایش‌های سادهای درباره علوم و ساخت وسایلمختلف است که برای دانش‌آموزاننوجوان تهیه شده است آزمایش‌هایموردنظر به زبان ساده همراه باطرح و تصویر است برای هزآزمایش پس از ذکر وسایل موردنیاز روش کار و اتفاقاتی که رویمی‌دهد و نحوه استفاده و کار وسیلهموردنظر توضیح داده شده استفعالیت‌های عملی کتاب عبارت‌اند ازساخت تصویر به کمک عدسی تولیدحباب‌های براق ساخت پریسکوپتئلید صداهای مخلف به وسیله یکقاشق نشان دادن تفاوت چگالی آبسرد و گرم انعکاس دنگین‌گمان وشدن سکه‌ها مشخص کردن دنگهای سری مخفی شده در ما«یکمشکی‍ 161 علوم اندیشه اولدبستان ححسین توحیدی‌فر محمدمهدیکرجالیان تهران نواندیش 112ص وزیری شمیز 5000 ریالچاپ چهارم 5000 نسخه‍ شابک 9646259081 162 علوم اندیشه پننننننجمدبستا مصطفی خلیل‌زاده با همکاریمحمدمهدی کرجالیان منوچهرحیدری تهران نواندیش 126ص وزیری شمیز 6000 ریالچاپ سوم 5000 نسخه‍ شابک 163 علوم اندیشه چهارمدبستان‍ سعیده کریم‌لو محمدمهدیکرجالیان منوچهر حیدری تهراننواندیش 144 ص وزیریشمیز 6500 ریال چاپ سوم10000 نسخهشابک‍9646259111 164 لوم اندیشه دومربستان‍ اصغر عندلیب محمد مهدیکرجالیان منوچهر حیدری تهراننواندیش 104 ص زیریشمیز 5000 ریال چاپ سوم10000 نسخهشابک 165 علوم اندیشه سومدبستان‍ ناهید برومنفر محممهدیکرجالیان منوچهر حیدری تهراننواندیش 120 ص وزیریشمیز 5500 ریال چاپ چهارم5000 نسخه‍ شابک 9646259103 166 کتاب کار علوم تجربیپنچم دبستان‍ محسن باغشایی تهرا رزمندگانلسلام 72 ص رحلی شمیز7200 ریا چاپ پنجم 5000نسخه‍ شابک 9643550451 168 کتاب کار علوم تجربیچهارم دبستان‍ معصومه صفرنیا تهران رزمندگاناسلام 92 ص رحلی شمیز2900 ریال چاپ پنجم 5000تسهع‍ شابک 9643550443 169-گنجینه سوالات طبقه-بندی شده نوین علوم تجربیکلاس چهارم ابتدایی:سوالاتامتحانی علوم تجربی..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.