Skip to main content
فهرست مقالات

کودکانه های نیما یوشیج

نویسنده:

(7 صفحه - از 70 تا 76)

کلید واژه های ماشینی : نیما، داستان، کودکان، شعر، نیما یوشیج، پرندگان، آواز، غول، توکایی، کودکان و نوجوانان

خلاصه ماشینی:

"25 18-1-2-داستان آتش جهنم(1309) {Sبر سر منبر خود،واعظ ده#خلق را مسئله می‌آموختS}{Sصحبت آمد ز جهنم به میان#که چه شد آتش‌ها خواهد افروختS}{Sتن بدکار چها می‌بیند#آن که عقبی پی دنیا بفروختS}{Sگوش داد این سخنان چوپانی#غصه‌ای خورد و هراسی اندوختS}{Sدید با خود سگ خود را بدکار#چشم پراشک بدان واعظ دوختS}{Sگفت:آن‌جا که همه می‌سوزند،#سگ من نیز چو من خواهد سوخت؟26S}19-1-2-داستان گنبد(1310) {Sبدیدند جمعی به ره،گنبدی#زهر سوی در بستۀ مفردیS}{Sیکی گفت:بشنیده‌ام من امید#چنین بیضه‌ها می‌گذارد سپیدS}{Sیکی گفت:ز انگشت چرخ برین#نیفتاده باشد نگین بر زمین؟S}{Sیکی گفت دندان ابلیس هست#ندانسته در راه افکنده استS}{Sیکی گفت:خم سلیمانی است#یکی گفت:این دام شیطانی استS}{Sیکی گفت:بی سر طلسمی‌ست این#یکی گفت:معکوس جسمی‌ست اینS}{Sستاره‌ست-گفت آن یکی-کز سپهر#جدا گشته است این قدر خوب چهرS}{Sبگفت آن‌که:این تخم چشم کسی‌ست#که بد می‌کند هیچ شرمیش نیستS}{Sو لیکن فقط گنبدی بود فرد#درون سوی گرم و برون سوی سردS}{Sجهالت بر آن پرده‌ای می‌کشید#خلایق در آن داشت گفت و شنید. مضمون‌گرایی و تحت تاثیر درونمایه‌هایمرامی بودن و تمایل به آوازه‌گری و این گمان که 18-1-2-داستان آتش جهنم(1309) {Sبر سر منبر خود،واعظ ده#خلق را مسئله می‌آموختS}{Sصحبت آمد ز جهنم به میان#که چه شد آتش‌ها خواهد افروختS}{Sتن بدکار چها می‌بیند#آن که عقبی پی دنیا بفروختS}{Sگوش داد این سخنان چوپانی#غصه‌ای خورد و هراسی اندوختS}{Sدید با خود سگ خود را بدکار#چشم پراشک بدان واعظ دوختS}{Sگفت:آن‌جا که همه می‌سوزند،#سگ من نیز چو من خواهد سوخت؟26S}19-1-2-داستان گنبد(1310) {Sبدیدند جمعی به ره،گنبدی#زهر سوی در بستۀ مفردیS}{Sیکی گفت:بشنیده‌ام من امید#چنین بیضه‌ها می‌گذارد سپیدS}{Sیکی گفت:ز انگشت چرخ برین#نیفتاده باشد نگین بر زمین؟S}{Sیکی گفت دندان ابلیس هست#ندانسته در راه افکنده استS}{Sیکی گفت:خم سلیمانی است#یکی گفت:این دام شیطانی استS}{Sیکی گفت:بی سر طلسمی‌ست این#یکی گفت:معکوس جسمی‌ست اینS}{Sستاره‌ست-گفت آن یکی-کز سپهر#جدا گشته است این قدر خوب چهرS}{Sبگفت آن‌که:این تخم چشم کسی‌ست#که بد می‌کند هیچ شرمیش نیستS}{Sو لیکن فقط گنبدی بود فرد#درون سوی گرم و برون سوی سردS}{Sجهالت بر آن پرده‌ای می‌کشید#خلایق در آن داشت گفت و شنید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.