Skip to main content
فهرست مقالات

کجاست داستان؟ کدام است پهلوان

نویسنده:

(2 صفحه - از 6 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : پهلوان، داستان، دزدها، بررسی متن کتاب اشک پهلوان، پهلوان سعید و پهلوان صادق، کتاب اشک پهلوان، کتاب، منطق، داستان پهلوانی، نامهای پهلوان سعید و پهلوان

خلاصه ماشینی:

"پهلوانان،یعنی پهلوان سعید و پهلوان صادق هم کهقرار است شخصیتهای مثبت و هوشمند داستان باشند،نه تنها از خود رفتاری نشان نمی‌دهند که نشانۀ چنانصفاتی باشد،بلکه به عکس با رفتار نادرست و منفعلخود،درست در نقطۀ مقابل چنان شخیتهایی،به کجاست داستان؟کدام استپهلوان؟ #اشک پهلوان #محمد میرکیانی (به تصویر صفحه مراجعه شود)«اشک پهلوان»کتابی است مصور از آقای«محمدمیرکیانی»که در 32 صفحه برای گروه سنی«د»(دورۀراهنمایی)به چاپ رسیده است. پهلوانان،یعنی پهلوان سعید و پهلوان صادق هم کهقرار است شخصیتهای مثبت و هوشمند داستان باشند،نه تنها از خود رفتاری نشان نمی‌دهند که نشانۀ چنانصفاتی باشد،بلکه به عکس با رفتار نادرست و منفعلخود،درست در نقطۀ مقابل چنان شخیتهایی،به صورت افرادی جلوه می‌کنند که نه به آنچه در اطرافشانمی‌گذرد،توجهی دارند،مانند گریز دزد از مقابلشان درکوچه و یا حضور دزدانی که در زورخانه شانه بهشانه‌شان در کنار گود نشسته‌اند و نه در برخورد با دزدانزیرکی و هوشمندی خود را به کار می‌گیرند. علیرضا حافظی &%00404NKKG004G% صورت افرادی جلوه می‌کنند که نه به آنچه در اطرافشانمی‌گذرد،توجهی دارند،مانند گریز دزد از مقابلشان درکوچه و یا حضور دزدانی که در زورخانه شانه بهشانه‌شان در کنار گود نشسته‌اند و نه در برخورد با دزدانزیرکی و هوشمندی خود را به کار می‌گیرند. و البته این مورد،یعنی رفتار و گفتار نامناسب باشخصیت تنها منحصر به پهلوان صادق نیست،و همانطور که اشاره کردیم نه پهلوانان به عنوان پهلوان و نهدزدان به عنوان دزد از گفتار و رفتاری متناسب باشخصیت منسوب به خود برخوردار نیستند،که اگربخواهیم در اینجا به طرح و شرح هر یک بپردازیم،سخن به درازا می‌کشد؛اما برای آنکه نمونۀ دیگری بهدست داده و در ضمن به کتاهی از عنصر داستانی دیگرهم بحثی کرده باشیم نمونه‌ای از طرز گفتگوپردازینویسنده را مثال می‌زنیم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.