Skip to main content
فهرست مقالات

نکاتی درباره ضوابط چاپ و نشر کتاب کودک

(1 صفحه - از 12 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : ضوابط چاپ و نشر کتاب ، کتاب کودک ، چاپ و نشر کتاب کودک ، ضوابط ، کتاب ، نظارت ، هیأت نظارت بر کتاب کودک ، چاپ کتابهای کودکان نظارت ، چاپ و نشر کتاب کودکحتی ، قانون

خلاصه ماشینی:

"برای مثال مشخص نشده است کهسازمانهایی که اجازه صدور مجوز،مستقل از وزارتارشاد را دارند چه شرایطی باید داشته باشند و چگونهباید بر حسن عملکرد آنان نظارت شود. برای مثال مشخص نشده است کهسازمانهایی که اجازه صدور مجوز،مستقل از وزارتارشاد را دارند چه شرایطی باید داشته باشند و چگونهباید بر حسن عملکرد آنان نظارت شود. نکته مهم دیگراین است که افراد هیأت نظارت بر کتابهای کودکان را چهکسی انتخاب می‌کند؟گویا تا به حال رئیس اداره کتاب ومدیر کل اداره چاپ و نشر شخصا در این باره تصمیممی‌گرفته‌اند. نکته مهم دیگراین است که افراد هیأت نظارت بر کتابهای کودکان را چهکسی انتخاب می‌کند؟گویا تا به حال رئیس اداره کتاب ومدیر کل اداره چاپ و نشر شخصا در این باره تصمیممی‌گرفته‌اند. در صورتی که جا دارد انتخاب افراد یانهیأت تنها توسط وزارت ارشاد صورت نگیرد بلکهنماینده‌ای از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تربیتمعلم،نمایندگان از نویسندگان و تصویرگران کتابکودک،نماینده‌ای از نشاران کتاب کودک،نماینده‌ای ازمطبوعات کودک و نوجوان و منتقدان کتابهای کودکان،نماینده‌ای از وزارت کشور،نماینده‌ای از حوزه‌هایعلمیه و نماینده‌ای از سوی وزیر ارشاد در این کمیسیونحضور داشته باشند. در صورتی که جا دارد انتخاب افراد یانهیأت تنها توسط وزارت ارشاد صورت نگیرد بلکهنماینده‌ای از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تربیتمعلم،نمایندگان از نویسندگان و تصویرگران کتابکودک،نماینده‌ای از نشاران کتاب کودک،نماینده‌ای ازمطبوعات کودک و نوجوان و منتقدان کتابهای کودکان،نماینده‌ای از وزارت کشور،نماینده‌ای از حوزه‌هایعلمیه و نماینده‌ای از سوی وزیر ارشاد در این کمیسیونحضور داشته باشند. (لازوم وجود چنین نسبتی باید درقانون مورد اشاره قرار بگیرد و نسبت مورد نظر هر سالهتوسط هیأت نظارت تعیین و به شکل ضوابط ارائه شود)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.