Skip to main content
فهرست مقالات

زیرساخت های فرهنگی آموزشی د ر طراحی و اجرای محیط های یادگیری الکترونیکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 27 تا 47)

چکیده:

فرهنگ به­طور کلی و ارزش­ها و نرم­های غالب در یک جامعه با ترسیم مطلوبیت ها ، قالب ها و حتی فرایند ها نقش مهمی در ایجاد و شکل دهی فعالیت ها، شیوه ها و فناوری های آموزشی ایفا می کنند.لازم به ذکر است که فناوری ها پدیده های خنثی نیستند؛ بلکه پدیده های مختص به فرهنگ است که در بطن زمینه های فرهنگی ایجاد می شوند. فناوری های آموزشی برآمده و متاثر از فرهنگ و زمینه ای هستند که در آن محیط شکل گرفته اند و بالطبع منعکس­کننده خصیصه ها، انتظارات و نیازهای خاص آن جامعه می باشد. بنابراین معرفی و آوردن فناورهایی (مانند CMS، LMS و غیره که با نرم­های متفاوت با نرم­های ما طراحی شده­اند) می تواند پاردایم ها و جریان های فکری غالب را به چالش بکشد. از این رو بسیاری مهم­ترین پیش نیاز آموزش الکترونیکی را تغییر پارادیم های فرهنگی آموزشی می دانند. این مقاله تلاشی جهت بحث و بررسی مولفه های فرهنگی - آموزشی در طراحی و کاربست یادگیری الکترونیکی می باشد. شناخت صحیح بسترها و مو لفه های فرهنگی- آموزشی کشور خودمان در کنار شناسایی زیرساخت های فرهنگی-آموزشی فناوری های عرضه شده می تواند عاملی مهم و کلیدی در طراحی، کاربست و در نهایت بومی کردن این فناوری ها می باشد.

خلاصه ماشینی:

"در این زمینه سیاست گذاران ، طراحان آموزشی و معلمان در کشورهای در حال توسعه همانند ایران با سؤالاتی از این قبیل مواجهه هستند: چگونه می توان ارزش و نرم های فرهنگی ـ آموزشی خود را را به عنوان بخش جدایی ناپذیر در طراحی و کاربست تکنولوژی های جدید مدنظر قرار دهیم ؟ به چه نحوی می توان این تکنولوژی های جدید را بومی کرد؟ قبل از کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش چه تغییراتی در نگرش ها و شیوه های آموزشی ، برنامه درسی و رویه های آموزشی باید بوقوع بپیوندد؟ فرهنگ حاکم آموزشی در موسسات آموزشی ایران چیست و به عنوان عامل مؤثر در شکل دهی محیط های یادگیری الکترونیکی چگونه باید باشد؟ چنین پرسش هایی گامی مهم در بومی سازی و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش می باشد. مدل چندفرهنگی ریوز عینیت گرایی معرفت شناسی سازنده گرایی آموزش محوری فلسفه تعلیم و تربیت سازنده گرا رفتاری رویکرد روانشناختی شناختی کاملا" متمرکز جهت گیری هدف منعطف انتزاعی اهمیت تجربی عینی یاددهنده نقش معلم تسهیل کننده تثبیت جایگاه معلم انعطاف پذیری تغییرپذیر یادگیری بدون خطا ارزش خطا و اشتباه در فرایند یادگیری یادگیری از تجربه بیرونی انگیزش درونی عدم وجود تفاوت های فردی چندوجهی عدم وجود اختیارات یادگیرنده نامحدود اشکال گوناگون محتوا فعالیت یادگیرنده مولد حمایت نشده یادگیری مشارکتی کامل عدم وجود حساسیت فرهنگی کامل همانطوری که در شکل ٢ نشان داده شده است مدل چند فرهنگی مذکور بر دیدگاه های آموزشی (پداگوژیکی ) بیشتر از مؤلفه ها و اجزاء رسانه ای و تکنولوژیکی در یادگیری برخط تمرکز دارد."

کلیدواژه ها:

فرهنگ ، یادگیری الکترونیکی ، ابعاد فرهنگی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.