Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت طبقه بندی و تفکیک ساختارها در فعالیتهای اقتصادی کشور

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : استان کهگیلویه و بویراحمد، فعال، درصد نیروی کار بخش، فعالیتهای اقتصادی کشور، فعالیت‌های اقتصادی، متغیر، تفکیک ساختارها در فعالیتهای اقتصادی، تفکیک استانها براساس مدل تجزیه، استانها براساس مدل تجزیه عاملی، مدل تجزیه عاملی

خلاصه ماشینی:

"داده‌های آماری مورد استفاده، سهم هر یک از گروه‌های عمده فعالیت از کل اشتغال استانی است که براساس‌ نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس‌ و مسکن آبان ماه سال 1375 محاسبه شده‌ است و به منظور تفکیک استانهای کشور براساس گروههای عمده فعالیت اقتصادی‌ فعال و غیر فعال،از یک مدل تجزیه عاملی‌ با هشت متغیر و سه عامل،استفاده شده‌ است. تعداد شاغلان ده ساله و بیشتر برحسب نوزده گروه عمده فعالیت، براساس نتایج حاصل از سرشماری‌ عمومی نفوس و مسکن آبان ماه سال‌ 1375 به تفکیک استانهای مختلف‌ کشور در پیوست شماره(1)ارائه شده‌ است و در جدول شماره(1)با استفاده از داده‌های مذکور،فعالیتهای اقتصادی به‌ یازده گروه عمده تقسیم گردیده و سهم‌ هر یک از گروهها در اشتغال کل به‌ تفکیک استانهای مختلف کشور محاسبه‌ شده است. یک مدل تجزیه عاملی در حالت‌ کلی،برای p عامل و m متغیر( m > p )به‌ صورت زیر است: که در آن، میانگین متغیر روی‌ کلیه مشاهدات است و ضریب عامل‌ در ارتباط با متغیر یا کواریانس‌ بین متغیر و عامل می‌باشد و اگر با استفاده از ماتریس ضرایب‌ همبستگی بین متغیرها یا ماتریس‌ واریانس-کواریانس متغیرهای استاندارد شده به دست آیند آن‌گاه ضریب‌ همیشگی بین متغیر و عامل خواهند بود. در استانهای بوشهر،تهران، خوزستان و هرمزگان،بخشهای تأمین‌ انرژی صنایع خدماتی حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات،خدمات عمومی و خصوصی نسبت به سایر فعالیت‌های‌ اقتصادی دارای اهمیت بیشتری می‌باشند و در استانهای ساحلی این گروه،بخش‌ ماهیگیری از اهمیت بیشتری برخوردار است. 3. در استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان،تهران،قم،و یزد،بخش صنعت‌ (ساخت)،بخش فعال اقتصادی محسوب‌ می‌گردد و این بخش نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی از اهمیت بیشتری‌ برخوردار می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.