Skip to main content
فهرست مقالات

میزان مشارکت زنان در شرکتهای تعاونی روستایی و شناخت عوامل مؤثر بر آن (استان کرمانشاه) (قسمت پایانی)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : زنان، مشارکت زنان، خانوار، شرکت‌های تعاونی روستایی، مشارکت زنان در شرکت‌های تعاونی، میزان مشارکت زنان، تعاونی روستایی، زنان عضو شرکت‌های تعاونی روستایی، میزان مشارکت زنان در شرکت‌های، مشارکت زنان در تعاونی‌های روستایی

خلاصه ماشینی:

"زیرا با حذف‌ این عامل،میزان ضریب‌ همبستگی از 8408/0 r به 7929/0 r تقلیل‌ یافت،یعنی به مقدار 8/4 درصد از رابطه مشارکت‌ زنان در خانوار و ریاست‌ خانوار کاذب بوده و متغیر مالکیت عوامل تولید از طریق ریاست‌ خانوار،اثر مثبت و غیرمستقیمی بر میزان مشارکت زنان در خانواده گذاشته، البته میزان اثرگذاری ضعیف(4/0) بوده‌ است. زیرا با حذف این عامل،میزان‌ ضریب همبستگی 8408/0 r به‌ 8061/0 r تقلیل یافت،یعنی به مقدار 5/3 درصد از رابطه مشارکت زنان‌ در خانوار و ریاست خانوار کاذب بوده و متغیر درآمد مستقل از طریق ریاست‌ خانوار،اثر مثبت و غیرمستقیمی بر میزان مشارکت زنان در خانواده گذاشته، البته میزان اثرگذاری ضعیف(4/0)بوده‌ است. شکل 3 رابطه بین ویژگیهای فردی با میزان مشارکت زنان‌ در تصمیم‌گیری‌های خانوار به عبارتی،می‌توان چنین بیان نمود، اغلب زنانی که سرپرستی و ریاست‌ خانوار را برعهده دارند،دارای درآمد مستقل نیز می‌باشند که این امر بطور غیرمستقیم بر روی مشارکت زنان در اداره امور داخلی خانواده تأثیر گذاشته‌ است. به منظور شناخت رابطه واقعی‌ بین متغیرهای فوق از ضریب همبستگی‌ تفکیکی استفاده گردید که نتایج نشان‌ می‌دهد: -متغیر ریاست خانوار از طریق درآمد مستقل اثر مثبت و مستقیمی بر میزان‌ مشارکت اعضا در تعاونی روستایی‌ گذاشته است که البته میزان اثرگذاری آن‌ ضعیف بوده است. بطور کلی می‌توان تأثیر ویژگی‌های‌ فردی بر میزان مشارکت زنان عضو را چنین بیان نمود،اغلب زنانی که غیر متأهل هستند،ریاست خانوار و در نتیجه‌ مالکیت عوامل تولید را برعهده دارند که‌ این امر موجب افزایش درآمد مستقل‌ آنان می‌گردد و افزایش درآمد مستقل‌ موجب اثرگذاری مثبت بر روی میزان‌ مشارکت زنان در تعاونی‌های روستایی‌ است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.