Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی بین شهروندان رشت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 255 تا 290)

مقدمه: مطالعه روابط بین پدیده‌ها و مفاهیم اجتماعی اهمیت فراوانی دارد. یکی از مهم‌ترین مفاهیم اجتماعی عصر حاضر هویت اجتماعی است. هویت اجتماعی حاصل تعامل بین انسانهاست که از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد. روابط و شبکه‌های رسمی و غیررسمی، اعتماد و هنجارهای میان افراد و به‌طورکلی سرمایه اجتماعی نقش مهمی در شکل‌گیری هویتهای اجتماعی دارد. چگونگی روابط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و برخی از انواع هویت اجتماعی (قومی، ملی و مذهبی) موضوعی است که در این پژوهش با استفاده از نظرات گیدنز در باب هویت اجتماعی، کلمن و پاتنام در مورد سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش با رویکرد کمی و با استفاده از پرسشنامه در بین 381 نفر از شهروندان شهر رشت به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج تحقیق انواع سرمایه اجتماعی به‌طورکلی با هویت اجتماعی افراد در رابطه است. ابعاد سرمایه اجتماعی افراد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر هویت مذهبی و سپس هویت قومی و ملی دارد و موجب تقویت این هویتها می‌شود. از بین ابعاد سرمایه اجتماعی نیز اعتماد بیشترین تاثیر را داراست. کمترین تاثیرگذاری بر انواع هویتهای اجتماعی مربوط به شبکه‌های رسمی است. بحث: وجود رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با انواع هویت اجتماعی افراد و این واقعیت که انواع مختلف هویت اجتماعی در بین جوانان، دانشجویان، افراد بیکار و بازنشسته‌ها در سطح پایین‌تری قرار دارد و همچنین پایین‌تر بودن سرمایه اجتماعی به‌ویژه اعتماد اجتماعی در بین این افراد که بیشترین تاثیر را بر هویت اجتماعی دارد، نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت سیاستگذاری درست جهت ارتقای اعتماد اجتماعی در بین جوانان است. اعتماد به نهادهای اجتماعی در این بین می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.