Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (27 صفحه - از 105 تا 131)

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضای سایبر در میان زنان 20 تا 45 ساله شهر تهران، با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. در بخش چارچوب نظری از نظریه­های صاحب نظرانی هم چون هیرشی، مرتن، باندورا ، پیترسون و دنسلی  استفاده شده است. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 386 نفر محاسبه که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و مطالعه شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه­ی ترکیبی محقق ساخته و گویه­ها استاندارد بوده که پس از تایید اعتبار سازه­ای و صوری آنها توسط صاحب­نظران، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.79) محاسبه و استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان دهنده­ی آن است که مشارکت اجتماعی زنان و دلبستگی خانوادگی خشونت علیه زنان در فضای سایبر را کاهش می­دهد و با افزایش اعتیاد آنلاین، خشونت افزایش می­یابد و همنوایی در گروه­های سایبری در صورت اعتیاد آنلاین در خشونت علیه زنان تاثیرگذار است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن است متغیر مشارکت اجتماعی بیش از دیگر متغیرها بر خشونت علیه زنان تاثیر دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.