Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثرهای ایجاد همگرایی اقتصادی بین ایران و اتحادیه های اقتصادی (رویکردی بر داده های تابلویی)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (26 صفحه - از 3 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : اقتصادی، تجاری، ATP، بررسی اثرهای ایجاد همگرایی اقتصادی، تجارت، متغیر، جریان تجاری ایران بررسی، OCE، جریان تجاری، تخمین

بنابر اذعان گات، رشد منطقه‌گرایی و میل به ایجاد اتحادیه اقتصادی روزبه‌روز گسترش یافته به‌طوری‌که امروزه کمتر کشوری می‌توان یافت که عضوی از اتحادیه نباشد.تلقی تجارت به‌عنوان موتور توسعه باعث شده هرآنچه در گسترش مبادلات تجاری نقش دارد از سوی کشورها استقبال شود.توافقات تجاری ترجیحی 1 به مثابه جلوه‌ای از این امر، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد بین الملل از آن خود ساخته‌اند. ATP ها در واقع نوعی هماهنگی در تعرفه را برای کشورهای عضو به ارمغان می‌آورند که می‌توانند گامی در جهت یکپارچگی اقتصادی تلقی گردند.البته همان‌طورکه از گسترش یا خلق تجارت به‌عنوان تأثیر مثبت‌ ATP یاد می‌شود، از انحراف تجاری آن نیز نباید غافل بود.بنابراین، تأثیرات این توافقات قابل بررسی هستند.بدین‌منظور، این مطالعه آثار سه اتحادیه‌ OCE ، 8D و UE را بر جریان تجاری ایران بررسی می‌کند. از آنجایی که این مطالعات روابط تجاری کشورهای متفاوتی را درنظر گرفته، ناهمگنی بین آنها استفاده از روش‌های معمول اقتصادسنجی را با نااطمینانی همراه ساخته لذا، در جهت رفع این امر روش داده‌های تابلویی پیشنهاد شده است.همراه با این روش، الگوی جاذبه 1 به منظور شناسایی متغیرهای اصلی و توضیح‌دهنده الگو در اساس کار قرار گرفت.

خلاصه ماشینی:

"(*)عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان (**)کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان (1) (ATP)tnemeergA edarT laitnreferP از آنجایی که این مطالعات روابط تجاری کشورهای متفاوتی را درنظر گرفته، ناهمگنی بین آنها استفاده از روش‌های معمول اقتصادسنجی را با نااطمینانی همراه ساخته لذا، در جهت رفع این امر روش داده‌های تابلویی پیشنهاد شده است. اساس الگوی جاذبه به‌کار رفته در این تحقیق به صورت زیر بیان می‌گردد: (3)که در آن‌ jiT ، کل تجارت بین‌اقتصادی‌ i و j است، jiTSID ، معیار فاصله، CP ، PDG سرانه است که به دو صورت وارد الگو می‌شود؛یکی حاصل‌ضرب‌ PSG های سرانه که اهمیت ثروت(نقطه مقابل اندازه)را به‌عنوان یک عنصر تعیین‌کننده تجاری معرفی می‌سازد و دیگری اهمیت تفاوت بین اقتصادها را(همان‌طور که در الگوهای هکشر-اوهلین تأکید می‌شوند)مشخص می‌سازد. jitsiD معروف فاصله بوده درحالی‌که‌ redniL به‌عنوان جانشینی از تفاوت در ساختار اقتصادی وارد الگو می‌گردد که به‌صورت زیر تعریف می‌شود: (2(jPY-iPY))goL redniL براساس برآورد این الگو آزمون‌ F مشخص ساخت که نتایج روش‌ SLO برای تمام الگوها اریب‌دار بوده و ضرایب و معناداری آنها قابل اتکا نیستند. در ایجاد تأثیر بر شیب منحنی جریان تجاری را خواهیم داشت اگر اتحادیه اثر مثبت داشته باشد انتظار بر این است که از شدت تأثیر منفی متغیر redniL کاسته شود و از طریق ایجاد توافق تلاش به نزدیک‌سازی ساختار تولید و تقاضا، همچنین افزایش رفاه صورت گیرد. اگر کشور طرف تجاری عضو اتحادیه باشد: 01} 8D در غیر این صورت redniLx8D ATP8D متغیر ATP8D تأثیر عضویت در 8D را در ارتباط با متغیر redniL که نشان‌دهنده تفاوت در ساختار اقتصادی است، بررسی می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.