Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش و جایگاه آموزش کارآفرینی در سازمان‌ها

نویسنده:

(12 صفحه - از 67 تا 78)

نیاز به فراتر اندیشیدن در کارکنان سازمانها ازجمله موسسات کوچک و کسبوکارها یک نیاز روزافزون است درواقع بهبود روزافزون کارکنان، آنان را به یک ضرورت جهانی بدل نموده، در این راستا آموزش کارآفرینی بعد از آموزش در دانشگاهها، در سازمانها نیز کلیدیترین نقش را دارند. روش تحقیق در این پژوهش بهصورت مطالعه کتابخانهای و مروری میباشد. در این تحقیق با مطالعه ادبیات مرتبط با آموزش کارآفرینی ازجمله زمینه های آموزش و آموزش کارآفرینی در سازمانها و نظامهای آموزش عالی، نقش آموزش کارآفرینی در انواع مدلهای دانشگاههای کارآفرین و همچنین مهارت مدرسان کارآفرینی و برنامه آموزشی کارآفرینی سعی گردیده تا به طور اساسی بررسی شود که در آموزش کارآفرینی چه جنبه یا بخشهایی وجود دارد؟ اهداف آن چیست؟ و نیز پیشنهادهای مبتنی یافته های پژوهش در آموزش کارآفرینی در ایران ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد که بین اجزای سرمایه فکری (انسانی، ساختاری و رابطه‌ای) بـا نوآوری سازمانی (اداری و فنی) در دانشگاه‌های دولتی استان اصفهان رابطه چندگانـه معنـادار وجـود دارد، پیشنهاد می‌شود که مدیران آموزش عالی با فراهم کردن شرایط همکـاری حرف‌های بـین اعضـای هیئت‌علمی، طراحی دوره‌های آموزشی بر مبنای یادگیری موضوعات به‌روز، همکاری مطلوب بـین دانشـگاه و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی، امکانات جدیـد آموزشـی، تغییـر سـاختار سـازمانی دانشـگاه، اصـلاح شیوه‌های گزینش استادان و پذیرش اظهارنظرها و انتقادات در دانشگاه‌ها، در ظهـور نـوآوری سـازمانی نقش مؤثری ایفا می‌کنند (بهرامی, و غیره 1390). مدل مفهومی پژوهش مدل مفهومی مقاله این‌جانب در آموزش کارآفرینی سازمانی برگرفته از مدل مفهومی (اجاقی, و غیره زمستان 1395) (به تصویر صفحه مراجعه شود) سطح خرد بازنگری و تجدیدنظر در محتوای دروس کارآفرینی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور همسان‌سازی دروس با نیازهای شغلی  گزینش و جذب مدرسین متخصص در حوزه آموزش کارآفرینی  فراهم آوردن امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب  استفاده و به‌کارگیری شیوه‌های خلاقانه و نوین تدریس توسط اساتید و مربیان کارآفرینی  آماده ساختن جهت ورود به بازار کسب‌وکار و زندگی شغلی آینده نظام آموزش و تحقیق سازمانی: باید گفت خلاقیت تا حد زیـادی اکتـسابی بـوده و رشد این استعداد نیز مانند سایر استعدادهای بشری به شرایط و زمینه‌های خاصی نیاز دارد (آقایی فیشانی 1377)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.