Skip to main content
فهرست مقالات

سخن سردبیر: کدام نقد؟

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نقد ، ارتباطات ، پیچیدگى ذهنى و روانى انسان ، کودکان ، مسیر شدن و پیچیدگى روحى ، رشد تکنولوژى و تکنولوژى ارتباطات ، پیچیدگى ، دنیاى ، روان ، ذهنى آدمى در عصر مدرن

خلاصه ماشینی:

") راستی تفاوت روش‌ها و معیارهای نقد بر چه اساسی استوار است؟الگوی این نقد کدام است،این نقد در کدام رسانه، کدام نشریه،کدام مرکز علمی و فرهنگی و پژوهشی و دانشگاهی معرفی و تبیین شده است؟ما مدافع کدام نقد هستیم؟ نقد ساختارگرا،نقد کلاسیک،نقد فرمالیستی،نقد روانشناسانه،نقد پدیدارشناسی،نقد هرمنوتیک،نقد شالوده‌شکن و پست مدرن،کدام نقد؟ آیا مبانی و خواستگاه فکری و نظری همگی این نقدها را همانند هم انگاشته‌ایم؟آیا بین زیرساخت فکر و اندیشه ملی و آیینی ما با مبانی یاد شده تفاوت و تعارضی وجود ندارد؟ معیار نقدی که مبتنی بر تفکر خودی است و سطوح تفاوت و تعارض آن با دیدگاه‌های افراطی و تفریطی بیگانه،کدام مکتب و روش نقد است؟ آیا نقد ساختارگرا و سیستمی که متداول‌ترین شیوه نقد است و به اعتقاد بسیاری،نقد مدرن نام گرفته و آنچنان‌که به روشنی می‌دانیم،برمبنای تفکر پوزیتیویسم علمی به وجود آمده،برای ما قابل دفاع است؟کتاب ماه کودک و نوجوان که مخاطب صاحب‌نظر و اندیشمند را مخاطب جدی خود فرض کرده و قصد دارد با ابزار نقد کتاب به اطلاع‌رسانی اهتمام بورزد،کدام مکتب،کدام روش و کدام معیار نقد را برای نقد فرم و محتوی مورد توجه قرار دارد؟ در ظرف نشریات که به خاطر تنگناها و کوچکی ظرف نشریه و قلت اعتبارات هرگز این امکان وجود نداشته و ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.