Skip to main content
فهرست مقالات

نیازسنجی آموزش مدیران و کارکنان بیمه های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران در سال 1383

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (20 صفحه - از 79 تا 98)

کلیدواژه ها :

نیازسنجی آموزشی ،بیمه‌های اموال و مسئولیت

کلید واژه های ماشینی : مدیران و کارکنان بیمه‌های اموال ، کارکنان بیمه‌های اموال و مسئولیت ، نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان ، نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان ، مدیران و کارکنان ، بیمه ، مدیران و کارکنان مشاغل قلمرو ، کارکنان مشاغل قلمرو تحقیق ، تعیین نیازهای آموزشی مدیران ، کارکنان مشاغل قلمرو و تحقیق

این پژوهش دربارهء«تعیین نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بیمه‌های اموال‌ و مسئولیت صنعت بیمه در استان تهران»است.جامعهء آماری مقاله را کلیه‌ مدیران و کارکنان بیمه‌های اموال و مسئولیت شرکت‌های بیمه ایران،البرز، آسیا و دانا تشکیل می‌دهند که 25 درصد از آنها یعنی 110 نفر،به عنوان نمونه‌ انتخاب شده‌اند.پژوهشگر برای جمع‌آوری داده‌ها از روش‌هایی چون تجزیه و تحلیل شغلی،تحلیل وظیفه،مصاحبه،پرسش‌نامه و مطالعات کتابخانه‌ای بهره‌ برده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی شامل میانگین،انحراف‌ استاندارد،فراوانی و درصد و همچنین جدول‌ها و نمودارها استفاده کرده است. هدف نهایی عبارت است از:1.مشخص کردن دانش و مهارت‌های مورد نیاز مدیران و کارکنان مشاغل قلمرو و تحقیق و تکفیک آن؛2.اندازه‌گیری میزان‌ دانش و مهارت‌های مدیران و کارکنان از نظر خود آنها؛3.تعیین نیازهای‌ آموزشی مدیران و کارکنان در رشته‌های شغلی قلمرو تحقیق و 4.تعیین‌ اولویت نیازهای آموزشی در رشته‌های شغلی قلمرو تحقیق.

خلاصه ماشینی:

"گردآوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ ساخته،براساس روش تجزیه و تحلیل شغل و وظیفه،(یعنی تجزیه و تحلیل شرح‌ وظایف هر یک از مشاغل مدیران و کارکنان بیمه‌های اموال و مسئولیت و تبدیل آنها به فعالیت‌ها و در نهایت مشخص کردن دانش،مهارت و توانایی مورد نیاز برای انجام دادن آن فعالیت‌ها)و با استفاده از فنون مشاهده،مصاحبه،آیین‌نامه‌ها و قوانین‌ مصوب و مدون و همچنین نظر خود مدیران و کارکنان صورت گرفته است. میانگین عملکرد کارکنان بخش صدور بر مبنای نظر آنان(به ترتیب صعودی) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال سوم پژوهش:نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان مشاغل قلمرو تحقیق‌ و اولویت آنها کدام‌اند؟ در جداول بعدی میانگین نمرات عملکرد مدیران و کارکنان مشاغل قلمرو تحقیق‌ که پایین‌تر از 3 بوده و همچنین اولویت نیازها در کلیه واحدها به تفکیک نشان داده‌ شده است. نیازهای آموزشی مدیران مشاغل قلمرو تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس داده‌های ارائه شده در جداول گذشته کلیهء مدیران به دانش و مهارت‌های‌ مورد نظر تسلط دارند. نیازهای آموزشی کارکنان بخش خسارت مشاغل قلمرو تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس داده‌های ارائه شده در جداول گذشته کلیهء کارکنان به دانش و مهارت‌های‌ مورد نظر تسلط دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.