Skip to main content
فهرست مقالات

تعاونیهای بیمه

نویسنده:

ISC (5 صفحه - از 2 تا 6)

کلید واژه های ماشینی : بیمه ، کارایی ، صنعت بیمه ، حوزه کـارایی و سـرمایه فکـری ، بیمـه ، میان کارایی و سـرمایه هـای ، سـرمایه فکـری ، کـارایی سـرمایه فکـری ، کـارایی ، سرمایه فکری

خلاصه ماشینی:

"این تحقیق مشخص میکند کدام اجزای سـرمایه فکـری شـرکت هـا بـا سطح کارایی آنها در مقایسه با رقبا رابطه مستقیم و احیانا کدام اجزا رابطه معکوس دارند و از این طریق شناخت بهتری از سرمایه های فکری مؤثر در کارایی شرکت ها در صنعت بیمه ایران حاصل کند. به این جهـت در ادامـه ابتـدا مبـانی نظری تحقیق در حوزه سرمایه فکری و کارایی و ارتباط متقابل میان این دو مفهـوم بیان میشود؛ سپس روششناسی تحقیق در قالب به کارگیری یـک مـدل رگرسـیون برای تبیین تأثیر اجزای مختلف سرمایه فکری در کارایی تشریح میشـود و پـس از معرفی ابعاد مطالعه تجربی در صنعت بیمه ایران، شـاخص هـای مـورد اسـتفاده در تحقیق ارائه شده و دو روش کمی مورد استفاده یعنـی تحلیـل پوششـی دادههـا 1 و معادلات برآوردگر تعمیم یافته 2 به اجمال معرفی میشوند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.