Skip to main content
فهرست مقالات

سرمایه اجتماعی و کارکردهای آن در بازارهای مالی

نویسنده:

(8 صفحه - از 123 تا 130)

سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و مهم است که امروزه به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه در هر جامعه مطرح است؛بدین معنا که شرط لازم برای پیشرفت جامعه،ایجاد روابط گرم،گسترش انسجام اجتماعی،بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل( فرد -جامعه دولت( است. افول سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای، آن را با مشکلات فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی عدیده ای روبرو می سازد که نهایت آن، فروپاشی اجتماعی است .سرمایه اجتماعی عاملی است که می تواند به تولید امنیت در جامعه کمک کند و با کاهش هزینه های کنترل جامعه،موجب تقویت همبستگی اجتماعی شود. از این رو هدف مقاله حاضر پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی و نقش آن در بازارهای مالی می باشد .

خلاصه ماشینی:

"سرمایه اجتماعی و کارکردهای آن در بازارهای چکیده سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و مهم است که امروزه به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه در هر جامعه مطرح است؛بدین معنا که شرط لازم برای پیشرفت جامعه،ایجاد روابط گرم،گسترش انسجام اجتماعی،بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل )فرد- جامعه– دولت) است. دراین زمینه مطالعات وسیعی توسط صاحبنظران و دانشمندان این علوم صورت گرفته و نظریه پردازانی همچون بوردیو،پاتنام،کلمن،فوکویاما،لین،جاکوب،گل نلوری،بنپراتو بیکر تعاریف متعددی ازسرمایه اجتماعی ارائه کرده اندکه در ادامه ارایه شده اند : - سرمایه اجتماعی به طور کلی شامل نهادها ، روابط ، گرایش ها، ارزش ها و هنجارهایی است که بر رفتارها و تعاملات بین افراد حاکم است . - سسرمایه اجتماعی از نظر بوردیو بر تعهدات و ارتباطات اجتماعی مبتنی است و خود او آن را چنین تعریف مـیکند:سرمایه اجتماعی انباشت منابع بالفعل و بالقوه ای اسـت کـه مربـوط بـه داشـتن شـبکه ای نسـبتأ پایـدار از روابط کم و بیش نهادی شده از آشنایی و شناخت متقابل است یـا بـه عبـارتی دیگـر عضـویت در یـک گـروه برای هر یک از اعضایش از طریق حمایت یک سرمایه جمعی، صلاحیتی فراهم مـی کندکـه آنـان را مسـتحق " اعتبار " به معانی مختلف کلمه می کند (بوردیو، 1997). در نهایت طبق پژوهش های به عمل آمده سرمایه اجتماعی می تواند : - بر موفقیت حرفه ای تاثیر بگذارد؛ - به فرایند جستجوی شغلی کارکنان کمک نموده و پورتفلیوی بهتری از کارکنان برای سازمان ایجاد نماید؛ - مبادله منابع بین واحدها را تسهیل نماید؛ - نوآوری،ایجاد سرمایه فکری و کارایی تیم های چند منظوره را تحریک نماید؛ - گردش شغلی کارکنان را کاهش دهد؛ - ارتباط با عرضه کنندگان،شبکه منطقه ای تولید و یادگیری بین سازمانی را تقویت نماید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.