Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر فضای مجازی بر خشونت علیه زنان

نویسنده:

(13 صفحه - از 29 تا 41)

میلیونها زن و دختر در سراسر دنیا امروزه با پدیده خشونت آن هم تنها به خاطر جنسیت خود مواجه هستند .خشونت علیه زنان و دختران هیچ مرز مشخص نداشته و همه نژادها، فرهنگها و افراد از سطوح اقتصادی مختلف را دربرمیگیرد و نه تنها زنان و دختران را قربانی خود ساخته بلکه افراد پیرامونی آنها و جامعه به طور کل نیز از این امر آسیب میپذیرند .دسترسی فزاینده به اینترنت، انتشار سریع اطلاعات و فناوریهای ارتباطاتی و همچنین تنوع رسانههای اجتماعی از یک سو فرصتهای جدیدی را پیش روی مینهد تا مسئله خشونت علیه زنان و دختران در کانون توجه قرار گیرد، اما از سوی دیگر خود به ابزاری برای اعمال خشونت علیه زنان و دختران بدل شده است .خشونت سایبری علیه زنان و دختران به عنوان مسئلهای جهانشمول با دلالتهای متنوع اجتماعی و اقتصادی پدیدار شده است .گفته میشود که خشونت سایبری همانند خشونت فیزیکی زیانبار و آزاردهنده است .اما مشکل اینجاست که هر تحقیق و پژوهش در این زمینه به دنبال آن بوده تا خشونت علیه زنان در فضای مجازی را جدا از خشونت در فضای واقعی و مستقل از آن بررسی نماید .این مقاله، ضمن بررسی مفهومی خشونت سایبری کارکردها، فرصتها و تهدیدهای استفاده از فضای مجازی در زندگی زنان را مورد توجه قرار داده و ضمن معرفی روشهای مواجهه و مقابله با این پدیده نوظهور شکافهای مطالعاتی و همچنین جریانهای فکری غالب در این عرصه را مورد کنکاش قرار میدهد .ضمن آنکه پیشنهادهایی نیز برای دولتمردان و دستاندرکاران عرصه فناوری و ارتباطات در زمینه مقابله با خشونت سایبری علیه زنان ارائه داده است.

خلاصه ماشینی:

"4-2) اقدامات ضروری برای مقابله با خشونت سایبری علیه زنان خشونت علیه زنان و دختران در فضای مجازی پدیده ای نوظهور در قرن بیست و یکم است که به واسطه گسترش استفاده از تکنولوژی ارتباطات افزایش یافته و نیاز است تا روش های جدیدی به منظور مقابله با این نوع خشونت ایجاد شود. اما؛ جدا از اقدامات ضروری فوق دو دسته اقدامات دیگر که مربوط به دولت ها و واسطه گران تکنولوژی ارتباطات است برای پیشگیری و مقابله با این نوع از خشونت موثر شناخته شده اند: الف: اقدامات دولت ها: 1) شناخت اشکال خشونت مرتبط با فضای مجازی: دولت ها باید خشونت علیه زنان را به عنوان مصداق تعرض به حقوق بشر شناخته و تعریف جامعی از خشونت علیه زنان ارائه دهند که دربرگیرنده خشونت روانی بوده و وقوع آن در دو ساحت زندگی فردی و عمومی بازشناسی نماید. 4) ظرفیت سازی برای کنشگران در نظام حقوق جزا در مقابله با اقدامات خشونت زا در فضای مجازی: ایجاد ظرفیت مناسب برای مسئولان عمومی جامعه در زمینه های آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی، نظام قضایی و همچنین نیروهای امنیتی و پلیس در شناخت و آگاهی یافتن از اشکال خشونت علیه زنان در فضای مجازی و اتخاذ سیاست های مقابله با این پدیده ناخوشایند به لحاظ قانونی و رسمی الزامی است. نتیجه گیری: اینترنت و فضای مجازی دنیای جدیدی را پیش روی زنان قرار داده است که در کنار تمامی مزایایی که با خود به همراه دارد می تواند به عنوان تهدیدی جدی برای آن ها به شمار آید که نگاه جنسیتی و انواع خشونت های سایبری را با خود به همراه داشته باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.