Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی الگوی مدیریت تحول در سازمان با بررسی و تحلیل نظریات مطرح در حوزه تحول

نویسنده:

(18 صفحه - از 79 تا 96)

مبانی نظری نوعی دانش پایهای را به وجود میآورند که تحول سازمان بر آن استوار میشود. این دانش پایه‌ای توسط رهبران و کارگزاران تحول سازمان (مدیران) برای برنامهریزی و اجرای برنامه‌های تغییر مورد استفاده قرار میگیرد. تئوریهای گوناگونی در زمینهی تحول سازمانی توسط دانشمندان علم مدیریت ارائه شده است. به عبارتی اندیشمندان، مدلها و الگوهای مختلفی دراینباره ارائه کردهاند. نظریات و تئوریها، نقش اساسی و زیربنایی برای درک و فهم بهتر تحول و پایهای برای عملی کردن آن در سازمانها دارند. مدل تحول ابزاری جهت کمک به سازمان یا برای سنجش میزان قرار داشتن در مسیر تعالی سازمانی و رشد متوازن میباشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نظریات و مدلهای ارائه شده در مدیریت تحول میباشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی اسنادی است که در آن پژوهشگر به بررسی مدلها و نظریههای تحول سازمانی پرداخته است. است. نتایج بیانگر این است که هر کدام از نظریات در فرآیند تحول تاثیر گذار هستند اما آنچه که مهم است، نوع سازمان موقعیت، اهداف و بسیاری عوامل دیگر سازمان برای تحول می‌باشد. لذا مدل مورگان به عنوان تلفیقی از تمام مدل ها به سازمان ها برای تحول پیشنهاد میشود. در نهایت پژوهشگر با توجه به مبانی نظری مدلی در مدیریت تحول ارائه کرده است.

خلاصه ماشینی:

"از طرف دیگر باید گفت بنیان هر سازمان‌ بر پایه‌ برآورده‌سازی نیازها است و از آنجایی‌که نیاز انسان‌ها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است، بنابراین لزوم تحول در سازمان‌ها همواره دیده می‌شود و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحولات بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. این مدل شامل شش مرحله‌ کلی می‌باشد: 1- شناخت یا تشخیص اولیه )مقدماتی( 2- جمع‌آوری اطلاعات اولیه از گروه متقاضی تحول 3- بازخور اطلاعاتی به گروه متقاضی 4- بازیابی اطلاعات اولیه از طریق گروه متقاضی 5- برنامه‌ریزی انجام اقدامات به‌وسیله گروه متقاضی 6- انجام اقدامات به ‌وسیله گروه متقاضی این اقدامات با کمک مجری تحول سازمان ‌که به‌عنوان تسهیل‌کننده در سراسر فرآیند عمل می‌نماید صورت می‌پذیرد و مشارکت گسترده گروه متقاضی تحول در فرآیند سازمان، باعث ایجاد اطمینان از حصول اطلاعات صحیح‌تر، تصمیم‌گیری و انجام بهتر اقدامات می‌شود و تعهد نسبت به اجرای برنامه را افزایش می‌دهد. D Adkar Ability Desire Knowledge Awareness Reinforcement وی معتقد است این مدل می‌تواند در شناخت مقاومت کارکنان، کمک به کارکنان برای گذر از فرآیند تغییر، ارائه یک برنامه علمی موفق برای پیشرفت پرسنلی و حرفه‌ای در طول تغییر و طراحی یک برنامه مدیریت تغییر برای کارکنان سازمان به مدیر کمک کند. جدول (1): مدل‌های عمده تحول سازمانی (رجوع شود به تصویر صفحه) (رجوع شود به تصویر صفحه) (رجوع شود به تصویر صفحه) لذا نتایج بیانگر این است که هر کدام از نظریات در فرآیند تحول تأثیر گذار هستند، اما آنچه که مهم است، نوع سازمان موقعیت، اهداف و بسیاری عوامل دیگر سازمان برای تحول می‌باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.