Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جامعه شناختی ارتباط با دوستان بزهکار و گرایش نوجوانان به سرقت

نویسنده:

(15 صفحه - از 61 تا 75)

این پژوهش با هدف بررسی گرایش نوجوانان پسر 12 تا 18 سال شهر ایرانشهر به سرقت انجام گرفته است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین نوجوانان شهر ایرانشهر حجم نمونه در بعد نظری برای به انجام رسیده است. با توجه به اینکه جامعه آماری ) N=4000 رسیدن به اهداف پژوهش، از نظریه جامعه شناختی و پیوند افتراقی ادوین ساترلند استفاده شده است. در این پژوهش متغیرهای زمینه ای مانند شغل پدر، محل سکونت، وضعیت تحصیلی و درآمد خانواده متغیر مستقل و ارتباط با دوستان بزهکار مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل در دو سطح آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و استنباطی )ضریب همبستگی و آنالیز واریانس( نشان داد که گرایش نوجوانان به سرقت مثبت و افزایشی Spss استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار می باشد.

خلاصه ماشینی:

"بررسی و شناسایی راهکارهای آن، جهت خشکاندن ریشه ی این جرم از اهمیت به سزایی برخوردار است (سجودی ،4:1392) البته به دست آوردن درک روشنی نسبت به میزان عوامل تأثیر گذار نسبت به گرایش نوجوانان پسر به سرقت در شهر ایرانشهر و میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل، از اهداف دیگر پژوهش می تواند باشد ضرورت پژوهش این می تواند باشد که بزهکاری، پدیده ای طبیعی و ذاتی نیست و هیچ نوجوان و طفل بزهکاری از هنگام تولد مجرم به دنیا نیامده بلکه عوامل متعدد و گوناگونی او را به سوی ارتکاب جرم و بزه سوق می دهد. پیشینه پژوهش صادقی فرد در پژوهشی با عنوان (عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش نوجوانان پسر به بزهکاری و راه های پیشگیری از آن) را در شهر بیرجند با روش پیمایش و ابزار پرسش نامه انجام داد که یافته های نشان می دهد که گذراندن اوقات فراغت در کنار خانواده سهم ناچیزی را دارا می باشد و سهم بالا به گذراندن اوقات فراغت در بین دوستان می باشد که اکثر آنان سابقه ی رفتارهای انحرافی و نادرست داشته اند و در خانواده درصد بالایی از پاسخ دهندگان حادثه ناگواری مثل زندان رفتن یکی از اعضای خانواده، سابقه اعتیاد و... این شرایط (وجود والدینی با تحصیلات پایین، زندگی در حاشیه شهر و پایین شهر و اینکه والدین اکثرا دارای کار آزاد هستند) میزان ارتباط میان والدین و فرزندان را کاهش می دهد و همچنین نتایج پژوهش صادقی فرد نشان می دهد که اوقات فراغت در کنار خانواده سهم ناچیزی را دارا می باشد و سهم بالا به گذراندن اوقات فراغت بین دوستان می باشد که اکثر آنها سابقه رفتار انحرافی و نادرست داشته اند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.