Skip to main content
فهرست مقالات

واکاوی مولفه های شهر زیارتی مطلوب* (مورد مطالعه شهر مشهد)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 59 تا 70)

این نوشتار در مقام واکاوی مولفه های شهر زیارتی مطلوب با تاکید بر شهر مشهد می باشد. به لحاظ مفهومی مدل شهر زیارتی مطلوب شامل ابعاد و شاخص های چندگانه محیطی و کالبدی، اقتصادی، مدیریتی و سیاستگذاری و اجتماعی- فرهنگی است. در این مطالعه، ترکیبی از روش های اسنادی، بحث گروهی، تحلیل ثانویه، پیمایش محدود، تحلیل سلسله مراتبی (تصمیم گیری چندگزینه ای به شیوه فازی) به کار گرفته شد. به لحاظ مفهومی مدل شهر زیارتی مطلوب، نظامی دارای تعادل است که دارای چهار کارکرد اصلی تطابق با محیط، دستیابی به هدف، انسجام اجتماعی و پایداری الگوهای فرهنگی توسط خرده نظام های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهر است و رابطه درون و بین هر یک از خرده نظام ها با الگوی تعادلی و نفوذ متقابل، زمینه حفظ و پایداری سیستم را فراهم می سازد. مولفه های اصلی و شاخص های پیشنهادی در فرآیند مطالعات نظری و بررسی تجارب جهانی در ارائه شاخص های مطلوب (در وجوه متفاوت)، پس از مصاحبه با کارشناسان و مدیران اصلاح شد و در نهایت پس از جمعبندی دیدگاه ها و به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی تاییدی برخی از شاخص های اولیه حذف یا ادغام شدند و برخی تغییر یافتند. در نهایت، برای چهار بعد اصلی در مجموع بیست مولفه و صد شاخص برگزیده شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.