Skip to main content
فهرست مقالات

اعتبار سنجی و نقش آن در پیشگیری از پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 389 تا 414)

با توجه به آثار زیان بار پول شویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتـی فرهنگـی ایـران و لزوم مبارزة بیش ازپیش با این پدیدة شوم ، مخصوصا در بانـک هـا و موسسـات اعتبـاری غیربانکی به عنوان یکی از اصلیترین دروازه های شستشوی پول های کثیف و نقش مـوثر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان هسته اصـلی حفاظـت از سیسـتم مـالی، مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی مفهوم ، شرایط و ویژگی های اعتبارسنجی، نقـش آن را در مبارزه با پول شویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران مورد بررسی و تدقیق قرار دهد و از این ابزار کمتر شناخته شده در راستای پیشگیری از پول شویی نیـز بهره گیرد.

خلاصه ماشینی:

"سامانۀ جامع نظارت اعتباری با فراهم ساختن امکان نظارت بـر مشـتری در زمینـۀ تغییـرات صورت پذیرفته در اطلاعات اعتباری و استعلام های وی ، بانک ها را قادر می سازد تـا بـا در اختیـار داشتن وضعیت اعتباری مشتریان جدید و موجود خود در تمامی مراحل منحنـی عمـر مشـتریان ، بتوانند به نظارت بر آنها بپردازد و هرگونه تغییر یا تعارض در اطلاعات را به مراجع پیش بینی شده اعلام کند که این امر، یعنی نظارت مستمر بر عملکرد مشتری و اطلاع رسانی سریع در خصـوص تغییر وضعیت وی به نهادهای مسئول در بانک ، نقش بسزایی در تسهیل انجام وظایف مقرر برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در مقابله با پول شویی دارد. همچنین ، سامانۀ هشدار عبور از خط قرمز مشتریان ، از طریق اطلاع رسانی خودکار و سریع به مدیران بانک ها در خصوص وخیم شدن وضعیت یک مشتری از حیث تنـزل رتبـۀ اعتبـاری کـه ممکن است در اثر عوامل مختلفی ، مانند بدهی مالیاتی ، چک برگشتی ، سـابقۀ کیفـری ، برداشـت ناگهانی وجوه یا رفتار مالی نامتعارف با الگوی رفتار پیش بینی شده برای مشتری حـادث گـردد، از طریق انواع روش های اطلاع رسانی ، از جمله پیامک یا ایمیـل و یـا در قالـب فایـل الکترونیکـی ، مدیران بانکی را قادر می سازد تا در اسرع وقت در خصوص وضعیت اعتباری جدید مشـتری خـود تصمیمات لازم را اتخاذ کنند که این امر نیز مسئولان را در تهیۀ گزارش های دقیـق و عمـل بـه تکلیف گزارش دهی ، وفق قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی یاری می رساند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.