Skip to main content
فهرست مقالات

داستان انران/ enron

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : سود ، ارزش ، ارزش بازار حق مالکانه شرکت ، رگرسیون ، متغیر ، سودهای عادی مورد انتظار ، زیانی متغیر ارزش دفتری سهم ، ارزش دفتری سهم ، تداوم فعالیت و ارزش تبدیل ، ارزش تداوم فعالیت

خلاصه ماشینی:

"اگر MV ارزش بازار حق مالکانه شرکت، E سودهای آتی مورد انتظار تحت فناوری جاری شرکت، c فاکتور سرمایه‌ای کردن سود، AV ارزش تبدیل منابع،و( E,AV ) f تابع چگالی توزیع مشترک دو متغیر سود و ارزش تبدیل باشد،آنگاه تابع ارزش شرکت بر حسب سود و ارزش تبدیل برابر ارزش مورد انتظار بیشینه‌ ارزش تداوم فعالیت و ارزش تبدیل است:78 (71) MV(E,AV)-E]max(cE,AV)[-???max(ce,AV)f(E,AV)dAVdE که در آن‌ E و AV متغیرهای تصادفی هستند که توزیع مشترک آنها با چگالی پارامتریک نرمال متغیرها توضیح داده می‌شود و پارامترهای آن میانگین،واریانس،و کوواریانس متغیرهای تصادفی پیش گفته‌ هستند. برگشتالر و دایچیو(7991)برای آزمون این دو پیشگویی،مدل رگرسیونی زیرا را صورت‌بندی کردند، که شکل عملیاتی رابطه 71 است: (12)(به تصویر صفحه مراجعه شود) که در آن‌ E -سود هر سهم و جایگزین ارزش تداوم فعالیت شرکت،و B -ارزش دفتری هر سهم و جایگزین ارزش تبدیل منابع شرکت. آنان برای نشان دادن تقعر تابع ارزش شرکت این‌طور استدلال می‌کنند که وقتی متغیر سود( E )در مقایسه با ارزش دفتری سهم( B )خیلی کوچک شود،ارزش دفتری تعیین‌کننده تابع ارزش است و(به تصویر صفحه مراجعه شود)به‌ صفر نزدیک می‌شود و در همان حال 1(به تصویر صفحه مراجعه شود)به سمت یک(یا ضریب برابری قیمت و ارزش دفتری)می‌رود. نتیجه‌ به دست آمده دو مدل رگرسیونی زیر است: (22)(به تصویر صفحه مراجعه شود) (32)(به تصویر صفحه مراجعه شود) محققان برای آزمون دو پیشگویی مدل،علاوه بر برازش دو مدل بالا در شکل فعلی،بار دیگر آنها را با داده‌های مقطعی و تکنیک رگرسیون تکه‌ای‌08و وارد کردن متغیر مصنوعی برای کنترل سطوح مختلف‌ نسبت سود به ارزش دفتری آزمون کردند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.