Skip to main content
فهرست مقالات

برخی از عوامل اقتصادی - اجتماعی و جعیتی مؤثر بر باروری شهرستان نهاوند

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 58 تا 77)

کلید واژه های ماشینی : زن، متغیر، جمعیت، سن ازدواج، اجتماعی، همبستگی، متغیر وابسته، جعیتی مؤثر بر باروری، تعداد فرزندان موجود، جدول ضریب همبستگی متغیرهای مستقل

خلاصه ماشینی:

"جدول ضریب همبستگی متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته‌32 (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل (به تصویر صفحه مراجعه شود) رگرسیون چندمتغیره: برای بررسی اثر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از روش رگرسیون چند متغیره با متد پس‌رونده( Backward Method )استفاده می‌شود،در این متد کلیه‌ متغیرها وارد معادله رگرسیونی می‌شوند. تجزیه واریانس متغیرهای مؤثر بر تعداد فرزندان موجود (به تصویر صفحه مراجعه شود) ارقام جول نشان می‌دهند که متغیرهای مستقل وارد شده بر متغیر وابسته مؤثرند. مقادیر R ، R2 ، R2 تصحیح شده و اشتباه استاندارد متغیرهای مورد بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) R یا ضریب همبستگی چندگانه 0/90077بدین معنی است که متغیرهای مستقل‌ داخل معادله به‌طور همزمان 77%با متغیر وابسته ارتباط دارند. R2 یا ضریب تعیین‌ به دست آمده نشان می‌دهد که 95/3 درصد از واریانس متغیر وابسته به وسیله‌ متغیرهای موجود در معادله تعیین می‌شود و حدود 04/7 درصد باقیمانده را متغیرهای‌ دیگری توضیح می‌دهند که خارج از این بررسی قرار دارند. *** از این مرحله به بعد،متغیرهایی که معنی‌دار نیستند و یا تأثیر زیادی بر ضریب‌ تعیین ندارند از معادله خارج می‌شوند و به دلیل طولانی بودن محاسبات از ارایه آنها خودداری می‌کنیم و فقط تأثیرات ناشی از خروج هر متغیر را طی دوازده مرحله دیگر تا رسیدن به بهینه‌ترین مدل که متغیرهای مؤثر در مدل باقی می‌مانند،بررسی می‌کنیم. R2 یا ضریب‌ تعیین به دست آمده نشان می‌دهد که 45/4 درصد از واریانس متغیر وابسته به وسیله‌ متغیرهای موجود در معادله توضیح داده می‌شود و بقیه واریانس را متغیرهای دیگری‌ توضیح می‌دهند که خارج از این بررسی قرار دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.