Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی مؤثر بر باروری در شهر دهاقان (استان اصفهان)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (21 صفحه - از 1 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : زنان ، جمعیت ، سن ، اجتماعی ، خانواده ، تعداد فرزندان ، سن ازدواج ، متغیرهای مستقل ، بررسی عوامل اقتصادی ، فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 2-سن اولین ازدواج زنان و مردان جامعه نمونه مورد بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3-تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده یکی از مهمترین وقایع جمعیتی،میزان و موالید می‌باشد و از اولین عوامل حرکات یک‌ جمعیت به حساب می‌آید،در این بررسی یکی از مهمترین متغیرهای مستقل«تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده»می‌باشد که براساس آن میزان باروری محاسبه و در تحقیق‌ بکار برده شده است. جدول شماره 3-توزیع زنان نمونه برحسب تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده به تفکیک جنس فرزندان (به تصویر صفحه مراجعه شود) 4-اشتغال زنان‌1 یکی از مهمترین شاخصهائی که در ارتباط با توسعه و پیشرفت جوامع مدنظر قرار می‌گیرد و براساس اطلاعات آن وضعیت اقتصادی-اجتماعی نیز سنجیده می‌شود اشتغال می‌باشد. جدول شماره 5-وضعیت سواد و میزان تحصیلات زنان نمونه و همسران آنها (به تصویر صفحه مراجعه شود) ب)تجزیه و تحلیل دو متغیره‌1 در این قسمت،تأثیر هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته،به منظور آزمون‌ فرضیه‌های تحقیق،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جدول شماره 8-تحلیل واریانس متغیرهای مؤثر بر تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده(باروری) (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به‌ F محاسبه شده که رقم 581/947 را نشان می‌دهد مشخص گردیده که آن‌ در سطح 99/9 درصد معنی‌دار می‌باشد. بدین صورت که هرچه تحصیلات والدین خانواده افزایش داشته از میزان‌ باروری و تعداد فرزندان کاسته شده است و یا هرچه زنان آگاهی بیشتری از وسایل و امکانات موجود مربوط به کنترل باروری داشتند و یا اهمیت به آینده خانواده و فرزندان‌ مدنظر را قرار داده‌اند از میزان باروری آنها کاسته شده است و همینطور اشتغال زنان و بالا بودن سن ازدواج هم از دیگر متغیرهائی هستند که در کاهش باروری نقش اساسی‌ را دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.