Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر فقر اقتصادی و آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (20 صفحه - از 69 تا 88)

کلیدواژه ها :

افت تحصیلی ،دانشجو ،اخراجی ،انصراف ،مشروط

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان، انصرافی، افت تحصیلی، افت تحصیلی دانشجویان، اقتصادی، اخراجی، مشروطی، خانواده، تحقیق دانشجویان دانشگاه یزد، دانشگاه

نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه انسانی،وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی،حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی و انتقال آنها به نسل‌های آینده را دارد.افت تحصیلی نظام آموزشی‌ کشور را از پیامدهای این پدیده پیش‌بینی‌شده دور نموده و بخشی از سرمایه‌ها و فرصت‌ها را از دست‌ می‌دهد.پیامدهای این پدیده به صور مختلف از جمله اخراج،انصراف،ترک تحصیل و یا مشروط شدن دانشجو جلوه‌گر می‌شود.در این مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت‌ تحصیلی فرد مفروض بوده که به روش پیمایشی‌ (survey) مورد بررسی قرار گرفته‌اند.جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه یزد می‌باشند که 023 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به‌ روش تصادفی انتخاب شده‌اند. در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص دانشجویان مشروطی و دیگری خاص‌ دانشجویان انصرافی و اخراجی استفاده شده است و اطلاعات جمع‌آوری شده در قالب جداول‌ فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.نتایج این‌ تحقیق نشان می‌دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانشجویان انصرافی و اخراجی‌ بوده است.

خلاصه ماشینی:

"جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه یزد می‌باشند که 023 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به‌ تحقیق نشان می‌دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانشجویان انصرافی و اخراجی‌ ولی در بین دانشجویان انصرافی و اخراجی به ترتیب 54 و 56 درصد است. -نسبت شاغلین در بین دانشجویان مشروطی و انصرافی یکسان است اما این نسبت‌ دانشجویان مشروطی 22/8 درصد است درحالی‌که این نسبت در بین انصرافی‌ها و کمتر از 00003 تومان در بین دانشجویان مشروطی 52 درصد است که این نسبت در -متوسط بعد خانوار در بین دانشجویان دارای افت تحصیلی 8/4 نفر می‌باشد که‌ -در بین دانشجویان روزانه کمترین درصد افت تحصیلی مربوط به انصراف از تحصیل است درحالی‌که در بین دانشجویان شبانه بیشترین درصد افت تحصیلی‌ حالی‌که این نسبت در بین دانشجویان اخراجی 61/7 درصد بوده است. براساس این داده‌ها رابطه بین درآمد ماهیانه خانواده و وضعیت تحصیلی از نظر این آزمون همچنین تأثیر قاطع وضعیت اقتصادی را بر افت تحصیلی نمایانگر همچنین در سوآل دیگری دانشجویان در پاسخ به این سوآل که علت افت تحصیلی خود همبستگی بین معدل دیپلم و معدل کل دانشگاه محاسبه شده است که نتیجه این آزمون به‌ رابطه بین وضعیت تحصیلی در دوره دانشگاه و سابقه تجدیدی در دبیرستان توسط آزمون‌ x2 (کیدو)مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این آزمون به‌شرح زیر بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که رابطهء بین سهمیه قبولی و افت تحصیلی از نظر 2-بین بعد خاموار و معدل دانشجو ضریب همبستگی معنی‌دار و معکوس است این امر"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.