Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت آموزش مداوم نیروی انسانی مراکز توانبخشی، مطالعه ای در تهران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (20 صفحه - از 67 تا 86)

کلیدواژه ها :

کارشناس توانبخشی ،آموزش مداوم ،مراکز توانبخشی ،معلولین ذهنی

کلید واژه های ماشینی : نیروی انسانی مراکز توانبخشی، مراکز توانبخشی، کارکنان، کارکنان فنی مراکز توانبخشی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز توانبخشی معلولین جسمی، معلولین، مرکز توانبخشی معلولین، درصد کارکنان فنی مراکز توانبخشی، آموزش

این مطالعه با هدف بررسی مسائل و مشکلات نیروی انسانی شاغل در مراکز توانبخشی وابسته به سازمان بهزیستی کشور در تهران و نیز ارائه پیشنهادات برای بهبود وضعیت ارائه خدمات توانبخشی این مراکز انجام شده است.در این تحقیق از روش بررسی‌ ( Survey )استفاده شده است.از بین مراکز توانبخشی معلولین جسمی-حرکتی،4 مرکز توانبخشی نابینایان،3 مرکز توانبخشی ناشنوایان و 3 مرکز توانبخشی معلولین ذهنی‌ انتخاب شدند.همچنین با استفاده از شیوه نمونه‌گیری،تعداد 101 نفر از کارشناسان‌ توانبخشی این مراکز به‌عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند.با استفاده از تکنیک پرسشنامه‌ که حاوی سوالات باز بود اطلاعات مربوط به نیازها و پیشنهادهای نیروی انسانی شاغل در این مراکز جمع‌آوری شدند.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اولا تجربه‌ها و سابقه‌ اشتغال یک چهارم نیروی انسانی مراکز توانبخشی کمتر از 4 سال بود.در حدود نیمی از کارکنان فنی شاغل در مراکز توانبخشی در مشاغلی فعالیت می‌نمایند که با رشته تحصیلی‌ آنان مطابقت ندارد.حدود 03 درصد از کارکنان مراکز توانبخشی از هیچگونه آموزش‌ مرتبط با وظایف اصلی خود برخوردار نبوده‌اند.حدود 06 درصد از کارکنان فنی مراکز توانبخشی به آموزش جدید اعلام نیاز نموده‌اند.81 درصد از کارشناسان مراکز توانبخشی‌ به تنگناهای تخصصی مراکز توانبخشی اشاره نموده‌اند.بنابراین نتایج تحقیق،به ضرورت‌ آموزش مداوم نیروی انسانی مراکز توانبخشی تاکید می‌نماید.

خلاصه ماشینی:

"توانبخشی وابسته به سازمان بهزیستی کشور در تهران و نیز ارائه پیشنهادات برای بهبود وضعیت ارائه خدمات توانبخشی این مراکز انجام شده است. هدف از این مقاله،بررسی مسائل آموزش کارکنان مراکز توانبخشی در تهران و ارائه‌ تعداد معلولین جسمی و ذهنی براساس نرخ 1/2 درصد جمعیت کشور در سال 1631 زیادی از معلولین در تهران از خدمات مراکز توانبخشی بهره‌مند هستند. 2)بررسی نظرات و پیشنهادات کارکنان مرتبط با وظایف مراکز توانبخشی برای بهبود جامعه آماری این تحقیق شامل مراکز توانبخشی معلولین وابسته به سازمان‌ بین مراکز توانبخشی معلولین شهر تهران تحت پوشش سازمان بهزیستی،تعداد 41 مرکز 46 درصد کارکنان فنی مراکز توانبخشی کمتر از 01 سال سابقه کار داشته و این‌ حدود 06 درصد از کارکنان فنی مراکز توانبخشی در مورد اینکه آیا نیاز به آموزش‌ حدود 04 درصد از کارکنان فنی مراکز توانبخشی در پاسخ‌ 38 درصد کارکنان فنی مراکز توانبخشی در زمینه کمبودهای موجود این مراکز پاسخ‌ استفاده صحیح از امکانات و بقیه به عدم آگاهی جامعه نسبت به معلولین،عدم توجه به‌ مشکلات کارکنان و فقدان انگیزش برای ارتقاؤ کارآیی و عدم وجود برنامه صحیح،اشاره‌ جدول شماره 1:توزیع فراوانی نظر کارکنان مرتبط با وظایف اصلی مراکز توانبخشی نسبت به کمبودها (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 2:توزیع فراوانی نظر کارکنان مرتبط با وظایف اصلی مراکز توانبخشی بر حسب پیشنهادات آنان برای بالا بردن سطح خدمات‌ بررسی مسائل نیروی انسانی مراکز توانبخشی تهران که براساس نمونه‌گیری در تعدادی از مراکز توانبخشی تهران وابسته به سازمان بهزیستی کشور به عمل آمده،حاوی‌ عهده کارکنان فنی یا کارکنانی است که در ارتباط با وظایف اصلی مرکز توانبخشی فعالیت‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.