Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر مخارج دولت در ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (24 صفحه - از 73 تا 96)

کلیدواژه ها :

کشش درآمدی ،درآمد سرانه ،ساختار سنی ،فشار مالی

کلید واژه های ماشینی : جمعیت، دولت، ساختار سنی جمعیت، درآمد سرانه، بهداشتی، بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت، درآمد، مخارج اجتماعی دولت، افزایش سهم مخارج آموزشی، مخارج دولت

این تحقیق،تأثیرات تغییرات جمعیت و بطور ویژه ساختار سنی جمعیت را بر مخارج‌ اجتماعی دولت بررسی می‌کند.بطور کلی مشخصه‌های جمعیتی بطور خاص ساختار سنی‌ جمعیت اثر بسیار مهمی بر مخارج اجتماعی دولت داشته و لذا دارای یک فشار مالی بالقوه‌ می‌باشد.بخش عمده‌ای از مخارج دولت را مخارج آموزشی،بهداشتی،رفاهی،دفاعی و خدمات‌ اقتصادی تشکیل می‌دهند.برخی از اینها عمدتا وابسته به ساختار جمعیتی جامعه هستند.بدین‌ معنی که ساختار سنی جمعیت اگر همراه با افزایش نسبی جمعیت پیر یا جوان باشد سبب‌ می‌شود تا بخش قابل توجهی از G N P به خدمات اجتماعی اختصاص یابد.نتایج این مقاله نشان‌ می‌دهد که افزایش درآمد سرانه موجب افزایش سهم مخارج آموزشی از G N P می‌شود ولی‌ سهم بخشهای بهداشت و رفاه می‌ماند.از طرف دیگر بدلیل فشار جمعیت و نیازهای روز افزون آن،کشش درآمدی خدمات اجتماعی دولت،به ویژه در آموزش بیشتر از واحد است.

خلاصه ماشینی:

"باشد که در این صورت کشش درآمدی مخارج آموزشی( ūū )بصورت زیر است: آموزشی دولت( ūū )واحد باشد،به این معنی است که درآمد سرانه هیچ گونه تأثیری بر سهم‌ در اینجا کشش درآمدی واحد به این معنی است که رشد درآمد سرانه نمی‌تواند تغییرات سهم‌ معادله(51)ابزاری مناسب برای تحلیل اثرات تغییرات جمعیتی بر نسبت مخارج دولت به‌ G N P برای آزمون اثر ساختار سنی جمعیت بر سهم نسبی مخارج دولت از مدل مربوط به‌ معنی‌دار می‌باشد و این ضریب بیانگر این است که کشش درآمدی مخارج آموزشی کوچکتر از اگر درآمد سرانه دوره قبل یک درصد افزایش یابد سهم مخارج آموزشی به‌ ضریب مربوط به مخارج آموزشی دوره قبل حدود 0/66 می‌باشد که نشان می‌دهد ضریب مربوط به مخارج بهداشتی دوره قبل حدود 0/5 می‌باشد که نشان می‌دهد بخش‌ است که مخارج بهداشتی دولت متأثر از روند گذشته این متغیر بوده و هزینه‌های انجام شده در (به تصویر صفحه مراجعه شود) در معادله فوق همه ضرایب بجز سهم مخارج رفاهی دوره قبل از لحاظ آماری بی‌معنی هستند. این است که ضریب‌ G N P سرانه با یک دوره وقفه،ارتباط مثبت با سهم مخارج رفاهی دولت‌ ضریب مربوط به مخارج رفاهی دورهء قبل حدود 0/69 می‌باشد که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای‌ این نتایح بطور ضمنی بیان می‌کند که افزایش درآمد سرانه با تأخیر یک دوره‌ای،باعث‌ افزایش مخارج اجتماعی در G N P می‌شود. قبل حدود 0/05 می‌باشد که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مخارج اجتماعی هر سال متاثر از به عبارت دیگر بیانگر این است که مخارج اجتماعی دولت متأثر از روند"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.