Skip to main content
فهرست مقالات

کاهش جمعیت بخش کشاورزی زیربنای توسعه اقتصادی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (18 صفحه - از 97 تا 114)

کلیدواژه ها :

رشد اقتصادی ،توسعه اقتصادی ،جمعیت بخش کشاورزی ،گروه‌های عمده فعالیت ،ما زاد نیروی کار

کلید واژه های ماشینی : کاهش جمعیت بخش کشاورزی ، جمعیت بخش کشاورزی زیربنای توسعه ، بررسی کاهش جمعیت بخش کشاورزی ، بخش کشاورزی زیربنای توسعه اقتصادی ، توسعه اقتصادی ، توسعه سهم نیروی کار شاغل ، کار شاغل در بخش کشاورزی ، نیروی کار شاغل در بخش ، افزایش مشاغل صنعتی و خدماتی ، شاغل

پژوهش حاضر به بررسی کاهش جمعیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه‌ اقتصادی می‌پردازد.در این مقاله رابطه بین توسعه اقتصادی و سهم نیروی کار شاغل در بخش‌ کشاورزی و نیز عواملی که بر میزان این سهم مؤثر می‌باشند مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج‌ حاصله نشان می‌دهد که در مرحله اولیه توسعه سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر و با افزایش درجه‌ی توسعه یافتگی این سهم نیز کاهش یافته است.ایران در طی بیش از چهار دهه‌ گذشته با دو پدیده مرتبط یعنی کاهش جمعیت روستایی و رشد شهر نشینی مواجه بوده است. شهرنشینی فزاینده ایران در طی دهه‌های اخیر در ارتباط مستقیم با جمعیت می‌باشد و از سوی‌ دیگر پدیده شهرنشینی خود تحولاتی را در ساخت جمعیت از نظر فعالیت بوجود می‌آورد. در این پژوهش،با استفاده از روش اسنادی و نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن در ایران اطلاعات لازم جمع‌آوری گردید.پس از تحلیل اطلاعات مشخص شد که کاهش‌ جمعیت بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی بصورت عام و ایران بطور خاص در توسعه‌ اقتصادی اثر می‌گذارد.کاهش جمعیت بخش کشاورزی،افزایش مشاغل صنعتی و خدماتی از جمله‌ مباحثی است که این مقاله به آن‌ها پرداخته و به نتایجی در این زمینه‌ها نائل شده است.این مقاله با بهره گیری از دیدگاه نظام جهانی و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل اجتماعی کولین کلارک،پس از تحلیل اطلاعات به این نتیجه رسید که کاهش جمعیت بخش کشاورزی از یکسو و سیاست‌های‌ اقتصادی اجتماعی در جامعه از سوی دیگر موجب افزایش مشاغل صنعتی و خدماتی در مرحله اول‌ و توسعه اقتصادی در مراحل بعدی شده است.

خلاصه ماشینی:

"کاهش جمعیت بخش کشاورزی زیر بنای توسعه اقتصادی در این مقاله رابطه بین توسعه اقتصادی و سهم نیروی کار شاغل در بخش‌ کشاورزی و نیز عواملی که بر میزان این سهم مؤثر می‌باشند مورد بررسی قرار گرفته است. حاصله نشان می‌دهد که در مرحله اولیه توسعه سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر و با افزایش درجه‌ی توسعه یافتگی این سهم نیز کاهش یافته است. گذشته با دو پدیده مرتبط یعنی کاهش جمعیت روستایی و رشد شهر نشینی مواجه بوده است. تحلیل اطلاعات به این نتیجه رسید که کاهش جمعیت بخش کشاورزی از یکسو و سیاست‌های‌ موفقیت آمیز بوده است تجویز کرد اما به‌هرحال رشد مستمر اقتصادی این کشورها مستلزم‌ هدف کلی این مطالعه بررسی شرایط تعاملی کاهش جمعیت بخش کشاورزی و توسعه‌ بین توسعه اقتصادی ایران و کاهش جمعیت بخش کشاورزی در طی زمان رابطه مثبت‌ یکی از نظریات مهم در مورد کاهش جمعیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه‌ به توسعه فعالیت‌های گروه سوم و شرکت بیشتر طبقه فعال خود در این گروهی که بعضی از (4)- Tertiary Sector گسترش فعالیت‌های گروه سوم و افزایش نفرات آن نشانه توسعه اقتصادی است در صورتی‌ کشاورزی زیر بنای توسعه اقتصادی و همچنین طبقه بندی مشاغل اجتماعی کولین کلارک مورد جمعیت فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی نشان می‌دهد یادآوری است که این جمعیت رها شده از بخش کشاورزی نه تنها شرایط تولید را در روستاها خدمات در این کشورها گسترش کافی نیافته و کشاورزی بر روش قدیمی متکی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.