Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل اثر عوامل محیط طبیعی در الگوی توزیع فضایی سکونتگاه ها و جمعیت روستایی شهرستان آمل

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (12 صفحه - از 141 تا 152)

کلیدواژه ها :

سکونتگاه‌های روستایی ،نظام مکانی فضایی ،فضای جغرافیایی ،توپوگرافی ،شیب

کلید واژه های ماشینی : سکونتگاه‌ها، تحلیل اثر عوامل محیط طبیعی، روستایی، الگوی توزیع فضایی سکونتگاه ها، جمعیت، محیط طبیعی در الگوی توزیع، ساختار مکانی سکونتگاه‌های روستایی، جمعیت روستایی شهرستان آمل، توزیع، میزان تبعیت پراکنش سکونتگاه‌ها

نحو پراکنش و ساختار مکانی سکونتگاه‌های روستایی به عواملی چند بستگی دارد.این‌ ساختار در واقع نمود عینی و عملکرد روندهای طبیعی-اکولوژیک و اجتماعی-اقتصادی است.بر این‌ اساس،چشم انداز سکوتنگاه‌های روستایی حاصل کنش متقابل نیروها و عوامل محیطی است و ساختار مکانی،نحوه نظم و ترتیب اجزای این چشم انداز تحت تأثیر همان نیروها و عوامل طبیعی است،در این‌ ارتباط عوامل و عناصری از طبیعت مورد توجه قرار می‌گیرد،چه،طبیعت بستر جغرافیا و فعالیت‌های‌ انسانی به شمار می‌آید.شناخت عوامل و عناصر طبیعی مؤثر و نحوه تأثیر گذاری عوامل استقراری و شکل دهنده مذکور در ایجاد الگوی خاص توزیع سکونتگاه‌های روستایی و جمعیت در سطح ناحیه‌ می‌تواند ما را در برنامه‌ریزی ساماندهی فضایی روستایی و بهره‌گیری مطلوب از خدمات و رسیدن به‌ سطوح توسعه مناسب راهبری نماید.در این باره سعی شد تا میزان تبعیت پراکنش سکونتگاه‌ها و جمعیت از پدیده‌های طبیعی در ناحیه آمل با استفاده از مدل‌های آماری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل‌ قرار گیرد،تا تصویر روشنی از نحوه ارتباط بین توزیع فضایی سکونتگاه‌ها و جمعیت و عوامل محیط طبیعی ارائه شود.بعد از انجام عملیات آماری در پایان این نتیجه به دست آمده است که میزان تبعیت و تأثیر پذیری هریک از از متغیرها از عوامل محیط طبیعی متناسب با شرایط قرارگیری آن در سطح فضای‌ جغرافیایی ناحیه،تفاوت زیادی باهم دارند.

خلاصه ماشینی:

"تحلیل اثر عوامل محیط طبیعی در الگوی توزیع فضایی سکونتگاه‌ها جمعیت از پدیده‌های طبیعی در ناحیه آمل با استفاده از مدل‌های آماری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل‌ قرار گیرد،تا تصویر روشنی از نحوه ارتباط بین توزیع فضایی سکونتگاه‌ها و جمعیت و عوامل محیط تأثیر پذیری هریک از از متغیرها از عوامل محیط طبیعی متناسب با شرایط قرارگیری آن در سطح فضای‌ مهم‌ترین عوامل طبیعی در شکل‌گیری و توزیع سکونتگاه‌ها است به طوری که محدودیت اقلیم به‌ (1)-سعیدی،عباس،مبانی جغرافیای روستایی،انتشارات سمت 1831 ص 5 در این راستا می‌توان به دو نوع عوامل مؤثر در استقرار و پراکندگی مکانی سکونتگاهی و الف)آیا بین عوامل طبیعی و پراکندگی سکونتگاه‌ها و جمعیت ناحیه ارتباط وجود ب)میزان تبعیت متغیرهای جمعیت و سکونتگاه‌ها از عوامل طبیعی چه اندازه است؟فرضیه بر الگوی توزیع و استقرار سکونتگاه‌های روستایی و جمعیت ناحیه آمل با الگوهای کمی مورد بررسی قرار دهیم و میزان اثرگذاری عوامل طبیعی در نظام استقرار و پذیرش جمعیت را با (1)-سعیدی،عباس،مبانی جغرافیای روستایی،انتشارات سمت 1831 ص 5 روابط موجود بین پراکنش سکونتگاه‌ها و جمعیت با طبقات ارتفاعی ارائه شود و در نهایت‌ توپوگرافی ناحیه آمل و تأثیر آن در استقرار سکونتگاه‌ها و جمعیت سکونتگاه‌ها و معیشت نیز کاملا محرز است و بطور کلی تطور منظر طبیعی و زیستی تحت تأثیر عبارت دیگر فضای جغرافیایی از توپوگرافی خالی است و این امر درباره توزیع کمی و در تحلیل توپوگرافی ناحیه آمل،در خصوص چگونگی توزیع جمعیت و سکونتگاه‌ها جمعیت کاهش می‌یابد و این امر در توزیع نقاط سکونتگاهی نیز صادق است و توزیع‌ نفوذ،توسعه فیزیکی سکونتگاه‌ها و جمعیت روستاها اثر بارز دارد)به اثبات رسیده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.