Skip to main content
فهرست مقالات

انتشار اوراق بهادار توسط بیمه های اتکایی

(1 صفحه - از 20 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : بیمه اتکایی ، اوراق بهادار ، عین حال شرکت اروری ، ادغام شرکت‌ها بیمه اتکایی ، همگرایی ، بیمۀ اتکایی اروری ، بهره‌وری سرمایه درفعالیت‌های عمده‌فروشی ، معاملات بیمه‌ای صدوراوراق بهادار ، کیل هولز ، امر یکچرخۀ بیمه اتکایی

خلاصه ماشینی:

"نتیجه این امر یکچرخۀ بیمه اتکایی کوتاه‌تر و سخت‌تر است،کهمستلزم فعالیت‌های سریع اصلاحی می‌باشد. همگرایی مالکیت در فعالیت‌های عمده‌فروشی بهمرحله‌ای رسیده است که چهار شرکت بزرگ بیمهاتکیی 40 تا 50 درصد کل فعالیت بیمه اتکایی را دراختیار دارند. آقای کیل هولز تصدیق می‌کند که گرچه بیمهاتکایی سوئیس در حال ایجاد ساختاری است تابتواند یک مجموعه گسترده از خدمات را به مشتریانخود در طول دورۀ فعالیت خود ارائه هماید،ولی تأمینکامل این نیازها و نیز از عهدۀ این تغییرات برآمدنساده نخواهد بود. 30,599 RIW انشار اوراق بهادار توسطبیمه‌های اتکایی شرکت بیمۀ اتکایی اروری )eR worrA( مستقردر برمودا با کمک شرکت‌های دیگر گروهی را بهمنظور ایجاد پوششی جدید در برابر خسارات ناشی ازطوفان برای شرکت امریکایی بیمۀ اتکاییکانستیوشن‌ری )eR noitutitsnoC( تشکیلداده است. نتایج نهایی این سری معاملات بیمه‌ای صدوراوراق بهادار و انتقال ریسک‌های اساسی مربوط بهقرارداد بیمۀ اتکایی بود،که ازطریق شرکت اروریبرای کانستیتوشن‌ری انجام می‌شد. با ایجاد چنین پوشش بیمه‌ای جدید،کانستیتوشن ری در برابر خطرات ناشی از طوفان‌هایساحل شرقی و خلیج امریکا حمایت خواهد شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.