Skip to main content
فهرست مقالات

روند شکل گیری و گسترش خانه های دوم در حوزه های جنگلی- کوهستانی شمال کشور در طی سال های 85-1345 مقاله

نویسنده:

چکیده:

امروزه ساخت خانه های دوم به عنوان یکی از  پیامدهای توسعه گردشگری در بعضی از مناطق دنیا تلقی می گردد. طی دهه اخیر ساخت خانه های دوم در پیرامون  شهر های بزرگ و به خصوص شمال  ایران رواج و در حال توسعه می باشد. در همین راستا منطقه جنت رودبار در شهرستان رامسر به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، نزدیکی به دریا و جنگل و مناطقی که گردشگران از آنجا می آیند (مانند تهران)، بشدت تحت تاثیر گردشگری خانه های دوم قرار دارد. ازدحام جمعیت در تابستان، کمبود امکانات، آلودگی های زیست محیطی، تغییر در کاربری اراضی و... از مهمترین پیامدهای منفی گردشگری خانه های دوم در این منطقه بشمار می رود. در این مقاله با انجام مطالعات میدانی در 46 روستای دایمی و فصلی ماهیت و روند شکل گیری و گسترش خانه های دوم طی سال های 1385- 1345 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که با برنامه ریزی کارا می توان از گردشگری خانه های دوم در راستای بهبود رفاه و توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاهای منطقه جنت رودبار  بهره برد.

خلاصه ماشینی:

روند شکل گیری و گسترش خانه های دوم در حوزه های جنگلی- کوهستانی شمال کشور در طی سال های 85-1345 خدیجه گلین مقدم* دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چکیده امروزه ساخت خانه های دوم به عنوان یکی از پیامدهای توسعه گردشگری در بعضی از مناطق دنیا تلقی می گردد. در این مقاله با انجام مطالعات میدانی در 46 روستای دایمی و فصلی ماهیت و روند شکل گیری و گسترش خانه های دوم طی سال های 1385- 1345 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که ساخت و گسترش خانه های دوم با توجه به سابقه زیاد سکونتی در مناطق کوهستانی شمال کشور در مقایسه با بخش های ساحلی و جلگه ای به علت فراهم بودن شرایط محیطی از گذشته تا کنون دارای چه روندی بوده است؟ بنا براین برای پاسخ به سوال فوق اهدافی مانند: - آشنایی با تعداد و تیپ روستاهای حوزه جنت رودبار رامسر - بررسی تغییرات جمعیتی سال های 1385- 1345 - بررسی روند گسترش خانه های دوم طی سال های 1385- 1345 - آشنایی با نوع مالکیت خانه های دوم - مشکلات ناشی از ساخت خانه های دوم و تغییراتی که ساخت خانه های دوم در بافت و ساخت روستاها و مساکن ایجاد می کند در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از مطالعات میدانی نشان می دهد که کل واحدهای مسکونی (دایمی و موقتی) طی سال های 1385- 1345 همواره رو به افزایش بوده است این روند افزایشی طی دوره یاد شده برای خانه های دوم بیشتر بوده است.

کلیدواژه ها:

خانه های دوم ، نواحی روستایی ، توسعه گردشگری ، رامسر ، جنت رودبار ، جمعیت تابستانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.