Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 263 تا 280)

هدف: هدف محققان در این پژوهش، شناسایی مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین بوده است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کیفی به شیوة توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارآفرینان شهر قم بود و نمونه پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند از بین آنان انتخاب شد. برای جمع آوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: سوال اصلی پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بررسی و 11 مضمون اصلی به عنوان مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 11 مولفه اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین به ترتیب عبارتند از: ارزش مداری، خودآگاهی، فرزانگی، هدف متعالی، رضایتمندی فردی، توکل و توسل، اخلاق مداری، فعالیتهای داوطلبانه، آخرت گرایی، امیدواری و سعه صدر.

خلاصه ماشینی:

"تاب‌آوری، کارآفرینی، معنویت، مؤلفه‌های معنویت، تحلیل مضمون الف) مقدمه با تحولات سریع و شتابان محیط بین‌المللی و گذر از جامعۀ صنعتی به جامعۀ اطلاعاتی، همچنین مواجهۀ اقتصادهای ملی با اقتصاد جهانی و طرح پدیده‌هایی همچون «جهانی‌شدن» و «فناوری اطلاعات»، مباحث اساسی و نوینی در خصوص راهکارهای مختلف برای تسریع فرایند رشد و توسعۀ پایدار و رفاه اقتصادی مطرح می‌شود که یکی از آنها، نقش کارآفرینی و کارآفرینان در این فرایند است. Globalization Information Technology Resiliency Campbell Lamond Entrepreneurs Psychological Capital Spirituality and Spiritualities Luthans ب) پیشینۀ نظری پژوهش 1. ج) پیشینۀ تجربی پژوهش نتایج پژوهش نادی و گل‌پرور(1390) بیانگر این است که ارزشهای مثبت واحد کاری به عنوان یک مؤلفۀ معنوی، دارای بیشترین نقش برای وفاداری کارکنان و به‌تبع آن، تاب‌آورتر بودن آنان در سازمانهاست. به اعتقاد حسین‌زاده و یزدانی(1392)، همسویی با ارزشهای سازمان و خودآگاهی، به عنوان دو مؤلفۀ معنوی اثرگذار در محیط کار تلقی Homeward Martin & Marsh Burke می‌شوند. Kvale جدول 1: ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصاحبه‌شوندگان (رجوع شود به تصویر صفحه) با توجه به مسئلۀ اصلی پژوهش، سؤال پژوهش این است که: مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین کدم‌اند؟ نظریه‌ها و رویکردهای گوناگونی نسبت به روایی و پایایی پژوهشهای کیفی وجود دارد. یکی از دلایل اصلی اثرگذار بودن مؤلفۀ فرزانگی بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین، این است که کارآفرینان برخوردار از دو خصلت دانایی(تفکر متعالی) و تعهد(نسبت به رعایت موازین اخلاقی و دینی)، تاب‌آورتر از افراد فاقد این دو خصلت‌اند؛ زیرا ایمان دارند با یاری خداوند، تحمل مشکلات برایشان آسان‌تر می‌شود. پیشنهاد می‌شود موضوع این پژوهش در سایر شهرها نیز اجرا شود تا با مقایسۀ نتایج بتوان مؤلفه‌های معنویت را بر تاب‌آوری افراد کارآفرین اجرا کرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.