Skip to main content
فهرست مقالات

فقه سیاسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه) (20 صفحه - از 115 تا 134)

یکی از موضوعات محوری الگوی پیشرفت، مربوط به حوزه سیاست است؛ فقه سیاسی نیز داعیهدار حل بسیاری از مسائل این حوزه است. در الگوی نظام سیاسی جمهوری اسلامی، باید این امکان فراهم شود که جایگاه فقه سیاسی بیشتر بررسی شود؛ زیرا جولانگاه مسائل نوپدید و حوادث واقعه است و استنباط های فقهی ناظر به عمل سیاسی می توانند تکلیف فرد مسلمان در زندگی سیاسی را تعیین کنند. این امر از سویی مستلزم توضیح شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مقاله حاضر برای ضابطه مندکردن الزامات شرعی زندگی سیاسی در عرصه های داخلی و بینالمللی، شاخصه های مورد نظر رهبر معظم انقلاب را مبنا قرار داده؛ و از سوی دیگر، به ظرفیت های فقه سیاسی به منظور تامین اصول لازم برای جهتگیری الگوی یادشده نیز توجه کرده است. فرضیه مقاله حاضر این است که فقه سیاسی شیعه توانایی ارائه الزامات شرعی مربوط به زندگی سیاسی براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را دارد. برای تایید این مطلب، روش توصیفی تحلیل به کار گرفته شده است. حاصل آنکه باید علاوه نیز تاکید شده و از فقه فردمحور به فقه « عقلمحور » بر اجتهاد ،« نقلمحور » بر اجتهاد جامعه محور گذر شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)