Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر آمادگی الکترونیکی بر توانمندسازی شغلی کارکنان دولت (مطالعه موردی: کارکنان استانداری و فرمانداریهای تابعه استان گیلان)

نویسنده:

(30 صفحه - از 209 تا 238)

امروزه، شرط انجام هر کار و برقراری هر نوع ارتباطی در سازمانها، به شدت به فنآوری اطلاعات وابسته است، که این خود از سویی باعث افزایش سرعت و کیفیت امور شده و از سویی دیگر، بهره وری سازمانی را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین سازمانها، راه حل این مساله را اجرای برنامه های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کردهاند زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند. در این تحقیق میزان رابطه و تاثیر آمادگی الکترونیکی و زیر شاخصهای آن بر توانمندسازی کارکنان استانداری گیلان و فرمانداریهای تابعه مورد بررسی قرار گرفته و براساس هدف و ماهیت از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان رسمی و پیمانی سازمان میباشد. تحقیق حاضر دارای ١ فرضیه اصلی و ٦ فرضیه فرعی بوده که محقق برای آزمون فرضیات و تعیین ارتباط با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمون رگرسیون چندمتغیره گام به گام و همچنین بمنظور تعیین سطح و میزان آمادگی الکترونیکی و توانمندی موجود در سازمان از آزمون میانگین تک نمونه ای استفاده نمود. در نهایت پس از انجام تجزیه و تحلیل دریافت آمادگی الکترونیکی و توانمندی بطور متوسط در کل سازمان، در وضعیت مطلوب قرار داشته و کلیه ابعاد آمادگی الکترونیکی بر توانمندسازی شغلی کارکنان اثر مثبت گذاشته و تمام فرضیات تحقیق نیز مورد تایید واقع شدند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.