Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه مطلوبیت و کاربرد آن در بیمه اتکایی

مترجم:

(10 صفحه - از 32 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : بیمه، مطلوبیت، بیمه اتکایی، تابع مطلوبیت، قرار داد بیمه، نظریه مطلوبیت و کاربرد، حق بیمه، کسر بهینه بیمه اتکایی، تصادفی، تابع مطلوبیت در بیمه‌های اتکایی

خلاصه ماشینی:

"فرض کنید زیان حاصل از یک پیشامد تصادفی را با $E نشان دهیم آن گاه با استفاده‌ از این اصل فرد تصمیم‌گیرنده زیانی معادل با [ X ] $E را تصور خواهد کرد نه یک مقدار تصادفی نا معلوم $x را حال این فرد برای خرید یک پوشش بیمه‌ای کامل حاضر به پرداخت‌ [ X ] $E است تا با انتقال ریسک خود به فرد، دیگر با مسئله عدم قطعیت مواجه نباشد. اگر تابع مطلوبیت بیمه‌گر را خطی در نظر بگیریم،طبق مطالب بیان شده آنگاه‌ کمترین مقدار حق بیمه‌ای که بیمه‌گر جهت‌ پذیرفتن مخاطره بیمه گذار در نظر می‌گیرد همان E]X[ ?x است،که در آن X نشان دهنده متغیر تصادفی مقدار زیان است. (به‌تصویرصفحه‌مراجعه‌شود) 3ب-قرار داد بیمه اتکایی کلی،با در نظر گرفتن‌ تابع h(x) : در این قرا داد بیمه‌گر اتکایی مقدار h(S)را در پایان هر سال پرداخت خواهد کرد. حال فرض کنید در هر دو نوع قرار داد بیمه اتکایی معرفی شده،مقادیر مورد انتظار پرداختهای بیمه‌گر اتکایی یکسان باشد،یعنی (5) (به‌تصویرصفحه‌مراجعه‌شود) علاوه براین،برای سهولت کارفرض را براین گذاشته که حق بیمه پرداختی جهت‌ بدست آوردن این دو نوع بیمه اتکایی یکسان‌ است(شاید این فرض غیر واقعی به نظر برسد)حال با استفاده از تابع مطلوبیت می‌توان‌ گفت که قرار داد مازاد زیان به قرار داد بیمه‌ اتکایی کلی رجحان دارد. این‌ نتیجه را می‌توان به صورت زیر تفسیر کرد: کسر بهینه؟-1 که برای شرکت‌ بیمه گذار نگهداشته می‌شود تناسبی مستقیم‌ از سر بار حق بیمه منظور شده در حق بیمه‌ اتکایی برای خرید یک پوشش کامل اتکایی و تناسبی معکوس با مخاطره گریزی شرکت و واریانس مجموع زیانهای S دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.