Skip to main content
فهرست مقالات

بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از مدل‌های OGARCH و مارکوف سوئیچینگ در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از مدل‌های OGARCH و مارکوف سوئیچینگ در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1388 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌GARCH و OGARCH با استفاده از نرم‌افزار Eviews10 استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان‌دهنده آن است که مرز کارای سرمایه‌گذاری پرتفوی بهینه انتخاب شده توسط مدل OGARCH نسبت به مرز کارای سرمایه‌گذاری سنتی تفاوت معناداری دارد و همچنین مرز کارای سرمایه‌گذاری پرتفوی بهینه انتخاب شده توسط مدل مارکوف سوئیچینگ نسبت به مرز کارای سرمایه‌گذاری سنتی تفاوت معناداری ندارد.

خلاصه ماشینی:

"هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر روابط بین این صنایع و بررسی شکاف قیمتی خرید و فروش آن‌ها با استفاده از رویکرد GARCH Multivariate-VAR و ارزش در معرض ریسک می‌باشد. در این پژوهش علاوه بر مدل GARCH، مدلOGARCH و مارکوف سوئیچینگ نیز مورد بررسی واقع گردیدکه با توجه به اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری برای صاحب‌نظران فعال در بورس اوراق تهران تحلیل نتایج به شرح ذیل می‌باشد: تحلیل نتیجه‌ فرضیه اول: در این فرضیه به بررسی اینکه مرز کارای سرمایه‌گذاری پرتفوی بهینه انتخاب شده توسط مدل OGARCH پرداخته می‌شود، که یافته‌ها با توجه به تحلیل صورت گرفته نشان داد که سطح معناداری به دست آمده برای متغیر‌های بازده در سال‌های مختلف کمتر از 0. تحلیل نتیجه فرضیه دوم: در این فرضیه به بررسی اینکه مرز کارای سرمایه‌گذاری پرتفوی بهینه انتخاب شده توسط مدل GARCH مارکوف سوئیچینگ پرداخته می‌شود، که یافته‌ها با توجه به تحلیل صورت گرفته نشان داد که فرضیه وجود ARCH در تمامی متغیرهای بازده در سال‌های مختلف رد می‌شود؛ به عبارت دیگر واریانس متغیر مورد نظر می‌تواند ثابت باشد. لذا نتایج نشان می‌دهد که تغییرات این متغیر در طول زمان افزایش نیافته است؛ بنابراین امکان آزمون GARCH وجود ندارد، لذا فرضیه دو پژوهش مردود می‌باشد؛ بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که مرز کارای سرمایه‌گذاری پرتفوی بهینه انتخاب شده توسط مدل GARCH مارکوف سوئیچینگ نسبت به مرز کارای سرمایه‌گذاری سنتی تفاوت معناداری ندارد و هر دو دارای یک دقت می‌باشند که این نتیجه بر خلاف انتطار می‌باشد."

کلیدواژه ها:

مدل مارکوف سوئیچینگ ،بهینه‌سازی پرتفوی سهام ،مدل OGARCH ،مدل ‌GARCH


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.