Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقاشی های معراج حضرت پیامبر(ص) درکشورهای اسلامی از دیرباز تا به امروز

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 49 تا 68)

چکیده:

دراین مقاله نقاشی های معراج حضرت پیامبر(ص) درکشورهای اسلامی از گذشته تاکنون موردبررسی قرار گرفته است. ازآن جاکه عظمت وبزرگی واقعه معراج برای تمام مسلمانان اتفاقی بزرگ و عظیم است، برای هنرمندان نیزاین موضوع با اهمیت بوده و سعی دربه تصویر کشیدن آن در همه زمان ها داشته اند. درایران به دلیل توجه ویژه حکام، مردم وآزادی بیش تر در بیان عقایددینی، هنرمندان تقریبا درتمام دوره های هنری تصاویری راخلق کرده اند، اما در دیگرکشورهای اسلامی به دلیل عقاید خاصی که نسبت به مذهب دارند و نیز باتوجه به محدودیتی که هنرمندان در این زمینه با آن روبه رو هستند کم تر توانسته اند به این موضوع بپردازند وگاه ازنمادهایی برای نشان دادن این سفراعجاب انگیز استفاده کرده اند. دراین مقاله به دو سئوال زیر پاسخ داده شده است: آثاربه دست آمده ازهنرمندان مربوط به کدامیک ازمراحل معراج پیامبر می باشد؟ آیاهنرمندان مسلمان درکشورهای اسلامی دیدگاهی مشابه نسبت به معراج دارند؟ همچنین بررسی نقاشی های معراج و بیان تشابهات و تفاوت های نقاشی ها دردوران مختلف نیز مدنظر این پژوهش بوده است.روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی شیوه گردآوری مطالب هم به روش کتابخانه ای است.

کلیدواژه ها:

جبرئیل ،کشورهای اسلامی ،نقاشی ،براق ،معراج حضرت پیامبر(ص)


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.