Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 19 تا 38)

چکیده:

واژة اشتقاقی انگیخته، واژه‌ایست که از مجموع معنای پایه و وند اشتقاقی در آن، می‌توان به معنای کل واژه دست یافت؛ در این پژوهش، به بررسی این فرضیه می‌پردازیم که با گذشت زمان، انگیختگی واژه‌ها کاهش می‌یابد و برای بررسی این فرضیه، به مقایسه واژه‌های اشتقاقی چهار متن سفرنامه مربوط به دویست سال پیش و چهار متن مربوط به زمان حال پرداختیم. تا دریابیم از دویست سال گذشته تاکنون، واژه‌های اشتقاقی زبان فارسی به سمت شفافیت رفته‌اند یا تیرگی. مقایسه نتایج حاصل از بررسی این دو دوره نشان می‌دهد که افزایش معناداری در شمار واژه‌های اشتقاقی، واژه‌های انگیخته اشتقاقی و واژه‌های نیمه‌انگیخته اشتقاقی در زمان حال نسبت به 200 سال پیش به چشم می‌خورد. بنا بر این، شاید بتوان ادعا کرد از 200 سال گذشته تا‌کنون، واژه‌های اشتقاقی زبان فارسی، به سمت شفافیت پیش رفته‌اند تا تیرگی.

کلیدواژه ها:

زبانشناسی ،شفافیت ،انگیختگی ،تیرگی ،واژه‌های اشتقاقی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.