Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین وضعیتهای هویت شغلی و جنس با ترس از موفقیت در دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 43 تا 63)

چکیده:

450 دانشجوی سال چهارم رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاههای دولتی شهر تهران که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شده بودند،به پرسشنامه وضعیتهای هویت شغلی دیلاس(1981) و پرسشنامه عینی ترس از موفقیت زوکرمن و آلیسون(1976) پاسخ دادند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین جنس و وضعیتهای هویت شغلی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان دهنده معنی‌دار نبودن تعامل بین وضعیتهای هویت شغلی و جنس در ترس از موفقیت بود.از سوی دیگر،بررسی تفاوتهای جنسی در ترس از موفقیت نیز تفاوت معنی‌داری را نشان نداد.اما اثر اصلی وضعیتهای هویت شغلی بر ترس از موفقیت معنی‌دار بود،به این معنی که دانشجویان دارای وضعیتهای هویت شغلی موفق،ترس از موفقیت پایین‌تر و دانشجویان دارای وضعیتهای هویت شغلی مغشوش و نامتمایز ترس از موفقیت بالاتری را نشان دادند.در پایان کاربردهایی برای دانشجویان،والدین،برنامه‌ریزان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و دست‌اندرکاران امور زنان ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

جنس ،ترس از موفقیت ،هویت شغلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.