Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی آموزش خلاقیت در افزایش خلاقیت کودکان

نویسنده:

(10 صفحه - از 125 تا 134)

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین اثربخشی آموزش خلاقیت در افزایش خلاقیت کودکان انجام شد. روش: طرح پژوهش نیمه آزماشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. به همین منظور تعداد ٦٠ کودک ٨ تا ١٣ ساله (دختر و پسر) که در زمان اجرای این پژوهش در سال ١٣٩٦ در شهر تهران سکونت داشته و در کلاس های خلاقیت کده دانشگاه صنعتی شریف ثبت نام شده بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و ٣٠ نفر از آنها به عنوان گروه آزمایش و ٣٠ نفر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. به منظور اندازه گیری از پرسشنامة سنجش خلاقیت تورنس ( ١٩٦٦ ) استفاده شد. پس از آموزش خلاقیت این پرسشنامه مجددا توسط گروه آزمایش تکمیل شد. سپس از طریق نرم افزار 21 SPSS- تجزیه و تحلیل داده های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. به منظور آزمودن فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج: نتایج آماری نشان داد که آموزش خلاقیت می تواند منجر به افزایش معنادار زیرمقیاس های سیالی، انعطاف پذیری و بسط فکری (01/0>P) در کودکان شده اما در میزان ابتکار آنها تاثیری نداشت. نتیجه گیری: آموزش خلاقیت موجب افزایش خلاقیت و بسط فکری کودکان می شود که به نوبة خود در پیشرفت کودکان موثر واقع می شود


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.