Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه شناخت شغلی دانشجویان تحصیلات ‌تکمیلی از رشته تحصیلی با جهت‌گیری آنان به آینده

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 7 تا 24)

چکیده:

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نقش شناخت شغلی دانشجویان در پیش‌بینی جهت‌گیری آنانبهآیندهبود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای، 200 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه شناخت شغلی (کویین، 2000) و جهت‌گیری دانشجویانبه آینده (پیس و کح، 2002) بود که روایی و پایایی آنها به ترتیب با استفاده از روش تحلیل گویه و آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 و به‌کارگیری روش‌های آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن، آزمون تی تک‌نمونه‌ای و نیز مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک LISREL تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که شناخت شغلی دانشجویان از رشته‌ تحصیلی، پیش‌بینی‌کننده مثبت و معنی‌دار جهت‌گیری دانشجویان به آیندهاست. این نتیجه نشان‌دهنده آن است که دانشگاه‌ آزاد اسلامی باید همواره با ارتقای استراتژی‌های شناخت دانشجویان نسبت به آینده رشته‌شان در بازار کار بتواند مسیر هدفمندتری را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود و متخصصان آینده کشور رقم بزند تا آنها انتخاب‌های شغلی متناسب‌تر و مرتبط‌تری داشته باشند.

کلیدواژه ها:

دانشجویان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تعهد حرفه‌ای ،شناخت شغلی ،جهت‌گیری به آینده


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.