Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر برنامه آموزشی مادران مبتنی بر نظریه ذهنیت هوش دویک بر ‌رفتارهای یادگیری فرزندان چهار تا شش سال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 43 تا 66)

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مادر مبتنی بر نظریه ذهنیت هوش دویک بر رفتارهای یادگیری فرزندان چهار تا شش سال اجرا شد. روش پژوهش نیمه­آزمایشی دو گروهی با پیش­آزمون و پس­آزمون و جامعه­ی آماری پژوهش را مادران کودکان چهار تا شش سال تشکیل دادند. از میان جامعه آماری مورد اشاره، پنجاه مادر به صورت داوطلبانه انتخاب و به شیوه تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 25 نفر) گمارده شدند. برنامه آموزشی والدین مبتنی بر نظریه ذهنیت هوش دویک طی شش جلسه به مادران گروه آزمایش ارائه گردید. ابزار سنجش پرسشنامه رفتارهای یادگیری پیش دبستان (مک­درموت و همکاران، 2002) بود و داده­های حاصل از اجرای پژوهش از طریق تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) تحلیل گردید. نتایج نشان داد که آموزش والدین مبتنی بر نظریه ذهنیت هوش دویک بر انگیزه شایستگی و رفتارهای یادگیری کلی دارای تاثیر معناداری است (p 0.05).


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.