Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین کیفیات و احکام زیباشناختی در گفتمان انتقادی نزد فرانک سیبلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎40 صفحه - از 127 تا 166 )

چکیده:

فرانک سیبلی یکی از فلاسفه تاثیرگذار قرن بیستم در حوزة زیباشناسی, با مطرح کردن کیفیّات زیباشناختی و نازیباش‌ناختی سعی در تثبیت جایگاه این بحث به عنوان یکی از موضوعات اصلی زیبا شنا سی و کاربرد آن در حوزة گفتمان انتقادی دارد. مسئله بنیادین مقاله به چگونگی اطلاق صحیح واژگان زیباشناختی و نازیباشناختی به اشیاء بر مبنای مبانی زیان شناختی سیبلی می‌پردازد و اهتمام سیبلی را در خصوص نحوه استفاده منتقد از شیوه‌های سخن گویی در دفاع از قضاوت‌های زیباشناختی در گفتمان انتقادی مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این نوشتار سعی خواهد شد تا ضمن تبیین دقیق دیدگاه سیبلی با نگرشی انتقادی به وی نگریسته و به این نتیجه برسیم که وی در نحوة ارائه روش‌هایی که منتقد با هدف جلب توجه مخاطب به دیدن ویژگی‌های زیباشناختی نشان می دهد،موفق بوده است یا خیر.براساس یافته ها و نقدهای نگارندگان اهتمام سیبلی در رهیافت خود برای هدفش دچار خلا است ولی تلاش او راه موثر جهت ارتقاء و گسترش حس زیباشناختی مخاطب است.

خلاصه ماشینی:

پژوهش حاضر از آن رو ضروری به نظر میرسد که اهتمام سیبلی را در خصوص موضوع حرکت منتقد در نحوه ا ستفاده از شیوههای سخن گویی در دفاع از قضاوتهای زیبا شناختی مورد مطالعه قرار میدهد، چرا که موجب جلب توجه و سهیم کردن مخاطبان در مشاهداتی شده که دارای ویژگیهای زیباشناختی هستند، از این رو میتواند زمینه ساز بحثی انتقادی در جامعه هنری و دانشگاهی باشد. زمانی که مباحث مربوط به ذوق بدین شــکل جهت دهی میشــوند، بررســی موضــوعاتی ضرورت میباید، از جمله اینکه (١) آیا بدون توجه به مسائل ارز شیابی، این دیدگاه که ا شیاء دارای ویژگیهای زیبا شناختیای هستند که در مورد آنها ادعاهای صحیح و غلطی صورت میگیرد، قابل دفاع است ؟ (٢) آیا میتوان به طور قطع از اصول ارزشیابی کلی و مختلف مثلا اینکه اگر چیزی رعنا باشـد، تا حدی و در شـرایطی که به توضـیح خاصـی نیاز نباشـد، نوعی مزیت زیبا شناختی دارد، دفاع کرد؟ اگرچه برخی با طرح این مو ضوعات همیشه در پی جلب توجه زیبا شنا سان بودهاند، اما آنها هیچگاه مورد برر سی کامل و دقیق قرار نگرفته اند. اگر واژه متعادل را در نظر بگیریم و این اظهارنظر را داشته باشیم که فلان نقاشی متعادل است ، از ما پرسیده شود: شما از کجا میدانید؟ یا شرایط لازم و کافی برای این که بگوییم این نقا شی متعادل ا ست ، چیست ؟ در مقابل ما نقاشی را توصیف نمیکنیم بلکه پیشنهاد میدهیم که ویژگیهای بصری خاصی در این نقاشی به کار گرفته شده که منجر به تعادل تصویر میشود بنابراین ، ما توصیف نمیکنیم ، پیشنهاد مطرح میکنیم .

کلیدواژه ها:

ادراک ، منتقد ، ذوق ، فرانک سیبلی ، واژگان زیباشناختی ، واژگان نازیباشناختی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.