Skip to main content
فهرست مقالات

نوروز یا عید بهار در چین

نویسنده:

(2 صفحه - از 10 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : چین ، عید بهار در چین ، نوروز ، ماه ، آسمان ، مراسم ، رقص ، اژدها ، کشاورزان ، مردم

خلاصه ماشینی:

"قربانگاهی که فرزند آسمان در زمان جو در آن عبادتمی‌کرد شاید به صورت تپه‌ای خاکی بود قربانگاه جدیدکه به نام معبد آسمان معروف است در پکن به سال1420 به وسیله یونگ لو سومین امپراتور مینگ بامرمر سفید ساخته شد،تمام ساختمان با دقت هندسیبه وجود آمده و کار دسته جمعی معماران و ستاره‌شناسانو متخصصان جادوگری است در این بنا عدد-9-موردتوجه است رسیدن به بهار خوابها به وسییفه سه پلکان کههر یک نه پله دارد امکان دارد زیرا چینیها آسمانها را به نهبخش تقسیم کرده‌اند و قطبهای آنها دارای نه لفظ است وهمچنین قطعا شعر مری سکو به صورت نه دایرهمتحد المرکز شده و هر چیز به صورت مضربی از همانعدد ترتیب داده شده حتی می‌توان سیصد و شصتستون در نرده‌ها شمرد که نشانه روزها در سال قمریچینیها و درجات دایره آسمانی است» کشاورزان چینی زمستان را به نه بخش تقسیم می‌کنند ومی‌ویدن:نه روز اول و دوم دست از آستینها بدر نکنیدنه روز سوم و چهارم روی یخ راه می‌رویمنه روز پنجم و ششم بیدهای کنار رودخانه‌ها جوانهمی‌زنندنه روز هفتم و هشتم یخ رودها آب می‌شودنه روز نهم و دهم کشتزارها را شخم بزنیدمراسم عید بهار از بیست و سومین روز ماه آخر آغازمی‌شود این روز را روز بدرقه سال نیز می‌نامند. (5) روز اول عید دید و بازدیدها آغاز می‌شود،مردملباسهای نو و رنگارنگ به تن می‌کنند و آراسته و سرحالبدیدن بزرگترها و پیران خانواده می‌روند هر چند رسمبر این است که در سراسر چین همۀ افراد خانواده باید روزاول با هم باشند."

صفحه: از 10 تا 11