Skip to main content
فهرست مقالات

فصل طوفانی

نویسنده:

(2 صفحه - از 62 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : اورول ، جورج اورول ، فصل طوفانی ، شلدن ، سیاسی ، داستان ، جنگ ، نوول ، هوپتمان ، بورل

خلاصه ماشینی:

"«شخصیتی که به اندازۀ کافی موردنفرت تمام موجودات ارتدکس است کهدر حال حاضر برای غلبه بر روح و جان مادر تلاش و تکاپو هستند. در این کتابهم چنین ردپائی از صداقت اورول دیدهمی‌شود که به یکرنگی و نیز عدم رضایتاو مربوط می‌شود،که همیشه پرهنر و نهبر عقاید سیاسی‌اش سایه افکنده است. او در جنگ اسپانیا شرکت می‌کندو مورد اصابت گلوله قرر می‌گیرد ولی بااین حال اظهار نظر می‌کند. اورول در مورد گراهام گرین چنینمی‌گفت:«پرستش مقدسانه عصیان به نظر منبی‌معنی است و به احتمال زیاد در بطنچنین عملی ضعیف ایمان وجود دارد. » در جائی دیگر در مورد هم فرقه‌هایسیاسی‌اش می‌گوید:«این قوم ملالت آور که مرکب ازخانمهای بزرگ منش و آقایان ریش‌دارولی صندل پوش آب میوه خور استهمواره مانند گله‌ای به طرف بویپیشرفت رانده می‌شوند ولی وجودشانچون خرمگس برای یک گربۀ مردهبی‌فایده است. او می‌گوید«در آنجا فقط دوراه برای عبور قطار وجود دارد،راه رفتو راه برگشت و درست مانند این است کهانسان حق تصمیم گیری ندارد..."

صفحه: از 62 تا 63