Skip to main content
فهرست مقالات

تفاوتهای جغرافیایی و نقش آن در توسعه (نمونه؛ شهرستان مشهد)

نویسنده:

ISC (15 صفحه - از 102 تا 116)

کلید واژه های ماشینی : شهرستان مشهد ، شهرستان مشهد ، جلگه‌ای ، حسب موقعیت طبیعی روستاها ، زنان ، شهر ، روستاهای کوهستانی ، درآمد ماهانه خانوارهای روستایی ، خانوارهای روستایی بر حسب موقعیت ، زندگی خانوارهای روستایی شهرستان مشهد

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 1:گروههای سنی زنان روستایی شهرستان مشهد بر حسب موقعیت طبیعی روستاها 2-وضعیت سواد بین روستاهای کوهستانی و جلگه‌ای از نظر خدمات آموزشی و میزان سواد تفاوت فاحشی وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 2:مقایسه میزان سواد زنان روستایی مشهد بر حسب موقعیت طبیعی 3-تغذیه، بهداشت و سلامت در این تحقیق به منظور مقایسه وضعیت تغذیه خانوارهای روستایی در نواحی کوهستانی و جلگه‌ای مصرف گوشت ماهانه را به عنوان شاخص انتخاب کردیم. جدول شماره 2:برخورداری مساکن روستایی از امکانات آب لوله‌کشی، برق و حمام 4-مشاغل و فعالیتهای اقتصادی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در روستاهای شهرستان مشهد بر اساس حجم نمونه مطالعه و بررسی شد و نتایج حاصله بر حسب نواحی کوهستانی و جلگه‌ای و به تفکیک انواع فعالیتها مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. جدول شماره 5:توزیع فراوانی فعالیتهای تولیدی و غیرتولیدی سرپرستان خانوار برحسب موقعیت طبیعی نمودار شماره 4:فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی شهرستان مشهد برحسب موقعیت طبیعی (به تصویر صفحه مراجعه شود) فرضیه دوم:بین سطح زندگی و رفاه خانواده‌های روستایی و موقعیت طبیعی روستاها رابطه وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مشاهده شد که بین درآمد متوسط ماهانه خانوارهای روستایی بر حسب موقعیت طبیعی روستاها رابطه معنی داری در سطح 001/0 وجود دارد(جدول شماره 7). جدول شماره 7:متوسط درآمد ماهانه خانوارهای روستایی بر حسب موقعیت طبیعی در نواحی کوهستانی به دلیل عدم وجود امکانات و وسایل زندگی و ابزار جدید زنان روستایی وقت بیشتری را صرف تهیه سوخت پخت و پز و کارهای نظافت خانه می‌کنند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.