Skip to main content
فهرست مقالات

تجربه شعر

نویسنده:

مترجم:

(3 صفحه - از 28 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : شعر ، شاعر ، تقلید ، هنر ، عواطف ، قرن هیجدهم ، طبیعت ، مردم ، انسان ، داستان

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود)و این در حقیقت همان چیزی است که اتفاق افتاده است،زیرا وقتی که«فن شعر»ارسطو را می‌خوانیم،می‌بینیمکه گزارش شخصی شاعر به سوی پس زمینه رانده شدهاست،و ارسطو با اقتباس تصور«تقلید»از افلاطون،در حالی که مخصوصا به اصطلاحات«درام»می‌اندیشد،این تصور را به طور عام در مورد شعر به کار می‌برد. در انگلستان این نظریه تا قرن هیجدهم به طور جدیمورد اعتراض قرار نگرفت،اما در سال 1783 برایهیوبلیر،استاد علوم الهی و معانی و بیان اسکاتلندی اینامکان وجود داشت که بنویسد: «تقلید تا جای معنی دارد که دارای شکل طبیعی بودهو شباهت آن به شیئی یا چشم‌اندازی که از آن تقلید شده،مانند تصویرها و پیکره‌ها،برای همگان قابل درک باشد. دانشجویانی که از آنان خواسته می‌شود همراهکیتز رنج ببرند و به اتفاق شلی ضعف کنند و یا باوردزورث به جذبه فرو روند،احتمالا دوست دارند یکیاز این دو کار را انجامدهند:اگر افراد احساساتی بوده ومایل به ابراز عواطفشان باشند،تقریبا دست به تلاش رقت-انگیزی برای نشان دادن احساساتشان به روشی که بهآنها پیشنهاد شده،خواهند زد،ولی اگر نسبت به خود ومربیشان صداقت داشته باشند،با جسارت خواهند گفت،که به هیچ وجه عواطف این شاعران را درک نمی‌کنند. هر چند در قرن هفدهم،در ایتالیا،نقاشان منظره ودورنما پا به عرصه وجود گذاشتند،ولی کار آنان از نظرمردم انگلیس مانند سفرهای طولانی بود که بخش مهمیاز آموزش جوانان ثروتمند را تشکیل می‌داد،تأثیر اینحرکت ایتالیاییها در انگلستان برای نخستین بار در مدرسۀنوین نقشه‌برداری آغاز و سپس تأثیر آن در آثار نقاشان(به تصویر صفحه مراجعه شود)مناظر طبیعی تکامل یافت."

صفحه: از 28 تا 30