Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب: کفشهای مکاشفه

شاعر:

نویسنده:

(2 صفحه - از 83 تا 84)

کلید واژه های ماشینی : شعر، شاعر، ویژگیهای زبانی، کفشهای مکاشفه، آیینه، شهر، پیروی، ساخت، مرگ، زیبایی

خلاصه ماشینی:

"البته نمونه‌هایی نیز وجود دارد که‌ نشانگر آرامش درون و آهستگی لحن‌ وی است و در آنها واژه‌ها را به گونه‌ای‌ به هم پیوند داده که به دقت نمایندهء حالت و چگونگی بیانش باشد، اما واقعیت آن است که حرکت و هیجان،بیشترین ظرفیت را در حال‌ و هوای شعر او اشغال کرده است: من چقدر امروز از شبنم پرم‌ مثل قلب لاله‌ها گرم و گرم گویی این جفت قشنگ فاخته‌ لانه را در سینهء من ساخته می‌روم تا از حقیقت پر شوم‌ می‌روم تا محو نیلوفر شوم ساخت کلی ابیات در شعر عزیزی، شاهدی است بر آنکه برای ادای‌ مفاهیم،کاملا در خود غرق است و از ذهنیت خود ارتزاق می‌کند. در این مورد ظرافت عمل و دقت نظر سراینده برای‌ ترسیم تضاد و یا کشمکش بین عناصر بسیار مهم است،به گونه‌ای که گاهی‌ تضاد یا کشمکش درونی خود سراینده‌ را نسبت به آنها طلب می‌کند: خواب برگی خسته روی دست باد خواب حزنی زیر یک آهنگ شاد سبز باشی در حضور زردها گرم باشی در سلام مردها (ص 108) زندگی سازی است در گوش سکوت‌ زندگی تاری است دست عنکبوت (ص 66) سبز شد ویرانگی از خاک من‌ بی‌شرابی شعله زد در تاک من (ص 9) در وابسته‌های عددی از تصویرهایی‌ این گونه بهره می‌گیرد: شهرزاد قصه‌ای با هر شبش‌ منطق الطیری قناری بر لبش (ص 138) گفت من پارینه پوشی ژنده‌ام‌ تا دو شبنم دیگر اینجا زنده‌ام (ص 187) ای نیایش اندکی تاریک‌تر ای فلق!یک ارغوان نزدیک‌تر (ص 300) عشق تو ممزوج زخم و زمزم است‌ عشق تو یک مریمستان شبنم است (ص 409) با اعتقاد بر اینکه بحث دربارهء اشعار این‌ مجموعه،مجال بیشتری می‌طلبد و ناگفته‌های بسیار دارد،به همین اندک‌ اکتفا می‌کنم."

صفحه:
از 83 تا 84