Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه زبان فارسی در ادبیات جهان

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(8 صفحه - از 6 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : فارسی ، زبان فارسی ، ادبیات ، شعر ، اسلامی ، قاهره ، عربی ، ایران ، فرهنگ ، انقلاب

خلاصه ماشینی:

"از این دانشکده نسل دوم استادان زبان فارسی فارغالتحصیل شدند،از آن جمله دکتر یحیی خشاب،ابراهیم امین شورابی که زمینۀ کارش در آثار ناصرخسرو و امیران سامانی بوده و شواربی غزلیات حافظرا به نام«آوای شیراز»ترجمه کرده که در ایران نیز چاپشده و نایاب است. از کتابهایی که در سالهای 86 به این سونوشته‌ام یکی فرهنگ بزرگ فارسی در 1300 صفحهبه نام«المعجم الفارسی الکبیر»که شامل دست کم100 یا 120 هزار واژه است و دیگری«جلد سوم دفترمولانا»است،زیرا استاد من دکتر سپاسی،دفتر اولو دوم را تمام کرده بود و من ادامۀ کار استاد را پی گرفتم. در این باره چه نظریدارید؟ دکتر شتا:تهاجم فرهنگ غربی در ایران اگر چهدیرتر از کشورهای دیگر آغاز شده اما آغاز آن با شدت وحدت زیادی بوده است. جناب عالی بفرماییدشیوۀ کاری که روی فرهنگنامه‌ها کردیدچگونه است؟آیا مرجع شما در فرهنگلغتی که نوشتید،دو سه فرهنگ استمثلا«لغتنامه»دهخدا و یا«برهانقاطع»یا اینکه برخی کلمات را خودتاناز متونی که خوانده‌اید استفاده کرده‌ایدو در فرهنگتان هم آورده‌اید؟ دکتر شتا:من ناگزیرم بگویم که فرهنگ کاملفارسی به عربی در قدیم وجود نداشت-تا این زمانفقط کارهایی جزئی شده است-بنده خصوصافرهنگنامۀ فارسی به عربی را ندیده‌ام. کیهان فرهنگی:دربارۀ شیوه‌هایآموزش زبان فارسی برای کسانی کهفارسی،زبان مادری آنها نیست،چهشیوه‌ای مناسب است و سبک شما درآموزش چیست؟ دکتر شتا:از هنگامی که ما به آموزش زبان فارسیمشغول شدیم،خواندن و نوشتن مبنا قرار گرفت. بهتر است در همین دیدار با شما،فرصت را مغتنمبشمارم و بگویم که چرا شما استادان زبان فارسی را-که بی شمار هستند-برای یک سال به مصر نمی‌فرستیدکه بیایند این جا و در قاهره یا عین‌الشمس و یا الازهرتدریس کنند."

صفحه: از 6 تا 13