Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به تاریخ مطبوعات مصر از آغاز تا کنون

نویسنده:

(4 صفحه - از 32 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : مطبوعات ، مصر ، مطبوعات مصر ، حزب ، سیاسی ، تاریخ مطبوعات مصر از آغاز ، قانون مطبوعات ، فرهنگی ، الاهرام ، مردم

خلاصه ماشینی:

"بنابراین پس از گذشتاندک زمانی از تسخیر مراکز مهم نظامی و تثبیتحاکمیت خود بر مصر به فعالیت فرهنگی روی آورد وروزنامه‌های«کورییه دی لیجیبت»و«لایکاد ایجبسیان»را به زبان فرانسوی منتشر کرد. از سوی دیگر وجود و انتشار روزنامه‌ای به زبان عربینیز احساس می‌شد،از این رو با همکاری گروهی ازخاورشناسان فرانسوی و برخی از روشنفکران مصری(در نوامبر 1800 م)روزنامه‌ای به نام«التنبیه»-برایتحت پوشش قرار دادن تبلیغات و مراکز فرهنگی مصر-منتشر شد که نخستین روزنامۀ عربی مصر به شمارمی‌آید. پیدایش روزنامه‌های مردمی: عبدالله ابو السعود در سال 1867 به اشارۀاسماعیل پاشا روزنامۀ«وادی النیل»را منتشر کرد و باانتشار آن،مطبوعات مصر از حالت رسمی رها شدند ورنگ مردمی به خود گرفتند و توانستند در محدوده‌ایتنگ از آزادی فعالیت کنند. برخی از عواملی که در این دوره در تجدید حیاتمطبوعاتی مصر سهیم بودند عبارتند از: 1-مهاجرت برخی نویسندگان و روزنامه‌نگاران ازشام به مصر-بویژه پس از به قدرت رسیدن سلطانعبدالحمید که دستورهای بی شماری برای سرکوبآزادی مطبوعات صادر کرده بود. مطبوعات مصر و اشغالگران انگلیسی سال1882: به رغم ناکامی انقلاب عرابی پاشا و ورود انگلیسیهابه مصر،انقلاب،آگاهی مردم را نسبت به اوضاع جاری،رشد داده بود. مهمترین مطبوعات حزبی در آغاز قرن بیستم:الف:مطبوعات حزب الوطنی(ملی): 1-پس از اینکه احزاب ملیدر مصر فعالیت خود را آغاز کردند،یکی ازپرتیراژترین نشریات آن دوره را به نام«اللواء»(که ازسال 1900 میلادی منتشر می‌شد)در کنترل خودداشتند. ناصر به سوی تمرکز قدرت در دست خود،وجلوگیری از هر گونه فعالیت گروهها و احزاب سیاسیمخالف،پیش رفت و این سیاست تأثیر عمیقی بر روندحرکت فرهنگی و مطبوعاتی مصر گذاشت."

صفحه: از 32 تا 35